DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün Yüksek Lisans programları, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Almanca Mütercim-Tercümanlık olmak üzere iki tezli program olarak 1999 yılında açılmıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında veren Bölümün İngilizce programdan bugüne dek 29, Almanca programdan 8 öğrenci mezun olmuştur. Bölüm de 2014-2015 yılı itibariyle İngilizce programda 12, Almanca programda 1 olmak üzere, toplam 13 Yüksek Lisans öğrencisi öğrenim görmektedir.

Bölümümüz Tezli İngilizce Yüksek Lisans Programının amacı çeviribilim alanında araştırmacı ve çeviri eğitmeni yetiştirmektir. Program, Bölüm mezunlarının yanısıra, farklı uzmanlık alanlarında eğitim almış kişilerin çeviri konusunda kendilerini geliştirmelerine de olanak tanır.

Kazanılan Derece

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans programının amacı, kamu sektörü ve özel sektörce gereksinim duyulan Çeviribilim alanında uzman kadroların yaratılması ve öğrencilerin doktora araştırmaları için hazırlanmasıdır. Program, bu kapsamda çeviriyi/çevirmeni kuramsal, tarihsel, dilsel, kültürel ve politik boyutlarıyla eleştirel olarak değerlendirebilecek uzmanların yetiştirilmesi ve buna ilişkin bilgi ve becerilerin öğrencilere bilimsel bir perspektiften kazandırılmasını hedefler.

Temel Program Kazanımları

1   Çeviri konusunda kuramsal ve tarihsel bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirmek
2   Çeviri çalışmalarına temel oluşturan kuramsal ve yöntemsel bilgileri kullanarak çeviri ile ilgili sorunsalları değerlendirebilmek ve tartışabilmek
3   Çeviri alanında kaynak ve erek metinler arasındaki ilişkileri eleştirel ve analitik olarak inceleyebilmek ve tartışabilmek
4   Çeviribilim alanında metinler, diller, kültürler, aktörler ve kurumlar gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilmek
5   Çeviribilim literatüründeki kuramsal ve uygulamaya dayalı boşlukları saptama ve sorgulama yetilerinin kazandırılması
6   Çeviribilim alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak, veri toplamak, bunları sınıflandırmak ve yorumlayabilmek
7   Çeviribilim alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek disiplinlerarası yeni projeler üretebilmek
8   Çeviribilim alanında kazandığı kuramsal, tarihsel, eleştirel ve disiplinler arası bilgi ve beceriyi çeviri eğitimi alanına yansıtabilmek
9   Çeviribilim alanında bilimsel kıstaslara uygun özgün bir tez projesi hazırlayabilmek
10   Çeviribilim alanında araştırma yapılması, verilerin toplanması, yorumlanması, yazımı ve yayımı aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
11   Çeviri alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

İngilizce Mütercim Tercümanlık yüksek lisans mezunları kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. Doktora ve daha ileri düzeyde bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında gerçekleştirebilirler. Çeşitli devlet ve özel üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman veya öğretim görevlisi veya yardımcı doçent olarak çalışan çok sayıda mezunumuz yanında Milli Eğitim Bakanlığında ve özel okullarda yabancı dil öğretmeni olarak çalışan mezun sayımız da oldukça yüksektir. Ayrıca mezunlarımız yayınevlerinde editör veya yazılı çevirmen, çeviri şirketlerine bağlı olarak yazılı veya sözlü çevirmen olarak çalışırlar. Özel çeviri büroları açabilirler veya serbest çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca farklı Avrupa Birliği projelerinde rol almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 2 ön şart, 12 adet seçimlik ders bulunmaktadır. Öğrenciler 1. yy. ve 2. yy. da en az 30?ar kredi olmak üzere toplam 60 AKTS kredisi almak zorundadırlar. Tüm seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Dersler, çeviri kuramları, çeviri tarihi, çeviri eleştirisi, araştırma yöntemleri ve belirli konulu çevirilere yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MÜİ 5029 ÇEVİRİ KURAMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 MÜİ 5033 BİÇEMBİLİM, YAPISALCILIK VE GÖSTERGEBİLİM'İN ÇEVİRİBİLİM'E KATKILARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 MÜİ 5035 FEMİNİST SÖYLEM VE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 MÜİ 5041 DİSİPLİNLERARASI BİR BİLİM DALI OLARAK ÇEVİRİBİLİM I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 MÜİ 5037 BİLİMSEL MAKALE YAZIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 MÜİ 5031 ÇEVİRİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 MÜİ 5039 ÇAĞDAŞ TİYATRO ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MÜİ 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MÜİ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MÜİ 5040 YAZIN KURAMLARI, ELEŞTİRİ VE ÇEVİRİBİLİM'E KATKILARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 MÜİ 5042 OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 MÜİ 5054 SÖZLÜ ÇEVİRİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 MÜİ 5050 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 MÜİ 5052 DİSİPLİNLERARASI BİR BİLİM DALI OLARAK ÇEVİRİBİLİM II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 MÜİ 5034 ÇEVİRİ KURAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MÜİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MÜİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. N. Sibel Güzel
Email: sibel.guzel@deu.edu.tr
Tel: +90 232 3018515

AKTS Koordinatörü:
Öğr. Gör. Alev Tison
Email: alev.balci@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8612