COURSE UNIT TITLE

: FROM MODERN TO POST-MODERN BUREAUCRACY IN TURKEY

Description of Individual Course Units

Course Unit Code Course Unit Title Type Of Course D U L ECTS
KMY 6025 FROM MODERN TO POST-MODERN BUREAUCRACY IN TURKEY ELECTIVE 3 0 0 6

Offered By

Public Administration

Level of Course Unit

Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

Course Coordinator

ASISTANT PROFESSOR ALI FARUK MUTLUSU

Offered to

Public Administration

Course Objective

To examine the development of the political-administrative structure in the modernization process,
To understand the impacts Postmodernist globalization process on political-administrative structure
To interpret impacts postmodern process on public administration and bureaucracy of Turkey with the past and the future

Learning Outcomes of the Course Unit

1   Being able to learn administrative structures of different levels of social development, and the political and administrative structure of traditional societies
2   Being able to understand the effects of industrial revolution on administrative structure and to learn political and administrative structure in modern societies
3   Being able to understand theories of bureaucracy
4   Being able to understand the historical development, the transformation of administrative structure of Turkish society and and modernization of the Ottoman Empire and the bureaucracy.
5   Being able to understand the bureaucracy of the Republican period; bureaucracy in single-party and multi-party period and the postmodern affects: the political system, public administration and transformation of the bureaucracy

Mode of Delivery

Face -to- Face

Prerequisites and Co-requisites

None

Recomended Optional Programme Components

None

Course Contents

Week Subject Description
1 Information of courses
2 The administrative structures of different levels of social development
3 The political and administrative structure in traditional societies,
4 The impact of industrial revolution on administrative structure
5 The political and administrative structure in modern societies,
6 Theories of bureaucracy
7 Mid-term
8 The historical development and the transformation of administrative structure of Turkish society
9 Classical administrative structure and bureaucracy in the Ottoman State
10 Modernization and bureaucracy in the Ottoman State
11 Bureaucracy in Republic period: Single-party period
12 Bureaucracy in Republic period: Multi-party period
13 Postmodern affects: the political system, public administration and transformation of the bureaucracy
14 Postmodern affects: the political system, public administration and transformation of the bureaucracy

Recomended or Required Reading

Bilal Eryılmaz; Bürokrasi, 1993-Izmir
- Faruk Mutlusu; "Siyasal ve Toplumsal Gelişme Sürecinde Kamu Yönetiminin Değişen Fonksiyonu ve Türk Kamu Yönetiminde Merkeziyetçilik", Düşünceler , Şubat 1997, Yıl:11, Sayı:10
- Gencay Şaylan; Türkiye'de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal Ideoloji, TODAIE Yayınları No: 140, Sevinç Matbaası, 1974 - Ankara
- Levent Köker; Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, Iletişim Yayınları, 1990- Istanbul
- Metin Heper; Bürokratik Yönetim Geleneği, ODTÜ Idari Bilimler Fak. Yay. No:23, Ongun Kardeşler Matbaası, 1974- Ankara
- Gencay Şaylan, "Bürokratik Sistemlerde Yönetime Katılma Olgusu ve Yapısal Sınırlılıklar, Amme Idaresi Dergisi, Haziran-1979
- Metin Heper, "Ekonomik ve Sosyal Gelişme Sürecinde Bürokrasi: Bir Tipoloji ve Bazı Düşünceler", Amme Idaresi Dergisi, Cilt 13, Sayı:2, Haziran 1980
- Mete Tunçay; Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Yurt Yayınları, 1987- Istanbul

Planned Learning Activities and Teaching Methods

Preparation of presentation making use of relevant sources,
Mutual contribute to discussions,
Making article analysis,
Case study discussion,

Assessment Methods

SORTING NUMBER SHORT CODE LONG CODE FORMULA
1 MTE MIDTERM EXAM
2 FCG FINAL COURSE GRADE
3 FCGR FINAL COURSE GRADE MTE * 0.40 + FCG* 0.60
4 RST RESIT
5 FCGR FINAL COURSE GRADE (RESIT) MTE * 0.40 + RST* 0.60


*** Resit Exam is Not Administered in Institutions Where Resit is not Applicable.

Further Notes About Assessment Methods

None

Assessment Criteria

To be announced.

Language of Instruction

Turkish

Course Policies and Rules

To be announced.

Contact Details for the Lecturer(s)

faruk.mutlusu@deu.edu.tr

Office Hours

To be announced.

Work Placement(s)

None

Workload Calculation

Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Lectures 14 2 28
Preparations before/after weekly lectures 14 7 98
Preparation for midterm exam 1 10 10
Preparation for final exam 1 10 10
Preparing assignments 1 5 5
Preparing presentations 1 5 5
Final 1 2 2
Midterm 1 1 1
TOTAL WORKLOAD (hours) 159

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

PO/LOPO.1PO.2PO.3PO.4PO.5PO.6PO.7PO.8PO.9PO.10
LO.15554545454
LO.25454545454
LO.35545454545
LO.44545454545
LO.55454545454