DERS ADI

: JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5

Dersi Veren Birim

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Dersin Düzeyi

Önlisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RAMAZAN HACIMUSTAFAOĞLU

Dersi Alan Birimler

Sondaj Teknolojisi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Endüstriyel Cam ve Seramik
Geoteknik

Dersin Amacı

Temel minerallerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması ile Yer Kabuğunun genel yapısı ve özelliklerinin neler olduğunu inceleyerek böylece temel kayaç gruplarının ( Magmatik, metamorfik, Tortul kayaçlar) sınıflandırılması ve belirgin özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel mineralleri ve özelliklerini tanımlayabilme.
2   Yerkabuğunun genel yapısı ve özelliklerini tanımlayabilme.
3   Yerkabuğunu oluşturan temel kayaç türlerini sınıflandırabilme.
4   Temel kayaçların ana mineral bileşimlerini ve genel doku karakterlerini karşılaştırabilme.
5   Temel kayaç çeşitlerinin yapı özelliklerini ilişkilendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mineral nedir nasıl tanımlanır Minerale ait kavramlar nelerdir.
2 Minerallerin Fiziksel ve kimyasal özellikleri, temel mineral grupları, kayaç yapıcı mineraller, önemli minerallerin kullanım alanları, önemli minerallerin örnekler üzerinden tanımlanma uygulamaları (Kısa sınav)
3 Yerkabuğunun yapısının, bileşimi ve özellikleri ile tanımlanması
4 Yerkabuğunun yapısının, bileşimi ve özellikleri ile tanımlanması
5 Kayaç kavramı,temel kayaç döngüsü, magma ve magmatik kayaçlar
6 Magmatik kayaçların oluşumu ve mineral bileşimi ve uygulamaları
7 Magmatik kayaçların yapı ve doku özellikleri ve uygulamaları (Kısa sınav)
8 Metamorfizma kavramı, aşamaları, türleri, metamorfik kayaçlar+ uygulama sınavı
9 arasınav
10 Metamorfik kayaçların oluşumu ve mineral bileşimi ve uygulamaları
11 Metamorfik kayaçların yapı ve dokusal karakteri ve uygulamaları (Kısa sınav)
12 Tortul(sedimenter) kayaç kavramları, oluşum mekanizması
13 Tortul kayaçların sınıflandırılması ve özellikleri (Kısa sınav)
14 Tortul kayaçların yapı, bileşim ve dokusal özellikleri ve uygulamaları + uygulama sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Ana kaynak:
-Kun, N., Jeoloji ve Kayaç Bilgisi ders notları(yayımlanmamış),DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu, İzmir,1993
-Candan, O., Mineraloji ve Petrografi ders notları(yayımlanmamış),DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu,İzmir,2000
Yardımcı kaynaklar:
-Hacımustafaoğlu, R., Jeoloji Ve Kayaç Bilgisi uygulama ders notları(yayımlanmamış),DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu,İzmir,2000
Referanslar: -Monroe, J.s., Wicander, R., ( Dirik, K., Şener, M., Türkçe çeviri ) Fiziksel Jeoloji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası çevirisi, seri No.1, 2007, Ankara.
-Thompson, G.R., Turk, J., Earth Sicience and the Environment, Saunders College publishing, 1993
Diğer ders materyalleri: Uygulama föyleri / örnek numuneler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders sınıfta teorik ders anlatımı ve laboratuarda el örneklerinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi şeklinde işlenecektir. Öğretim üyesi teorik bölümü anlatırken, öğrencilerle soru ve cevap şeklinde tartışma ortamı yaratacak, uygulama bölümünde ise konuların daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler üzerinde çeşitli yöntem ve yönlendirici föylerle ve örnekler üzerinde değerlendirmeler yaparak konuların iyi şekilde kavranılmasını sağlayacak.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 UYG Uygulama
3 Q Quiz
4 FN Final
5 BNS BNS VZ * 0.25 +UYG * 0.15 +Q * 0.10 +FN * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 +UYG* 0.15 +Q * 0.10 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

kısa sınavlar derslerin son bölümlerinde yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri


I. Vize %25: Temel mineraller ve özellikleri, yerkabuğunun yapısı ve temel kayaç bilgisisin yoklanması
II. Quiz %10: Teorik bilgilerin el örnekleri üzerinde uygulanması bilgilerinin yoklanması.
III. Uygulama %15 Teorik bilgilerin el örnekleri üzerinde uygulanması bilgilerinin yoklanması.
IV. Final(Yarı Yıl Sınavı) %50: tüm öğrenim çıktılarının yoklanması

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse ve uygulama çalışmalarına devam son derece önemli olup, uygulama föylerinin eksiksiz çalışılması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ramazan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

salı 10.00-11.00
perşembe 13.30-14.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 4 1 4
uygulama sınavına hazırlık 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 4 1 4
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.41
ÖK.51