DERS ADI

: PSİKOLOJİK DANIŞMADA SÜPERVİZYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 6016 PSİKOLOJİK DANIŞMADA SÜPERVİZYON SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Amacı

: Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerinde süpervizyon yapmaları için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   süpervizör,danışman ve kurumlar arasındaki ilişki ve rolleri açıklayabilmek
2   çeşitli süpervizyon uygulamalarını ayırt edebilme
3   kuram, uygulama ve değerlendirme süreçlerinden yararlanarak süpervizyon becerileri kazanmak
4   psikolojik danışmanların tükenmişliğini belirleyip önleyebilmek
5   psikolojik danışmanların bilgi ve beceri düzeyini güncelleştirmeyi bilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikolojik danışmanlıkta süpervizyona giriş
2 Psikolojik danışmanın süpervizör olarak gelişimi
3 Psikolojik danışmanlık kuramlarını gözden geçirme
4 Psikolojik danışmanlıkta süpervizyon modelleri
5 Süpervizyonda etik kurallar
6 Stresle başa çıkma ve tükenmişliği önleme
7 Değerlendirme ve uygulama
8 Ara sınav
9 Çok kültürlü süpervizyon yaklaşımı
10 Ronestad ve Skovholt un psikolojik danışmanın gelişimine ilişkin 14 temasının incelenmesi
11 Psikolojik danışmanın mesleki gelişimi
12 Uygulama
13 uygulama
14 genel değerlendirme
15 final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Carroll, M., &Holloway, E..(Eds.)(1998). Counseling supervision. California: Sage Publications
Egan,G.(1994).The skilled helper. California: Brooks Cole Publishing.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

: Olgu sunumu, seminer ve öğretim üyesinin dersi anlatması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1111134121
ÖK.2121145555
ÖK.3111121113
ÖK.4121111112
ÖK.5111111111