DERS ADI

: ADVANCED INDİVİDUAL AND GROUP COUNSELİNG

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 6029 ADVANCED INDİVİDUAL AND GROUP COUNSELİNG SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Amacı

Bu derste bireysel ve grup danışmanlığı uygulamalarında temel alınan kuram ve tekniklerin derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Derste grup ve bireysel danışma uygulamalarındaki çeşitli olgular ile spesifik konulara ilişkin çözümleme ve tartışmaya yer verilecektir. Psikolojik danışma alanındaki çağdaş eğilim ve gelişmeler ile uygulama alanını etkileyen etik ve mesleki konular hem bireysel hem de grup bazında ele alınıp tartışılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bireysel ve grup danışmanlığında belli başlı kuramsal temelleri anlama ve açıklama
2   Bireysel ve grup danışmanlığındaki amaçları belirleme ve kuram ve araştırma sonuçlarını uygulamaya koyabilme
3   Danışanlar için uygun olan spesifik terapötik yaklaşım ve müdahaleleri ayırt etme
4   Bireysel ve grup danışmanlığında bireylerin davranışlarını objektif bir şekilde çözümleyebilme
5   Farklı özellikleri olan danışanlar ile etkin çalışabilmek için gerekli olan becerileri kazanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Karakter oluşumu ve karakter stilleri
2 Johnson nın karakter gelişimi modeli
3 Brennen nin karakter stilleri modeli
4 Psikodinamik kavramlar
5 Bireysel ve grup danışmanlığında terapötik etmenler
6 Kısa süreli psikolojik danışmanlık modelleri
7 Bireysel ve grup danışmanlığında etik kurallar
8 Ara sınav
9 Terapötik yaklaşımlarda kullanılan bilişsel davranışçı teknikler
10 Kadın ve erkek psikolojisi
11 Psikolojik danışmada çok kültürlülük
12 Psikolojik danışma uygulamasında yaş: Genç ve yaşlı danışanlar ile çalışma
13 Mesleki gelişim /psikolojik danışma sürecinde süpervizyon
14 Tartışma
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Corey, G. (1995).Student manual for theory and practice of group counseling (4th edition) Brooks/Cole Publishing Co.:CA.
Corey, M. S. &Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). South Bank: Brooks/ Cole.
Ivey, A. E. (1999). Intentional interviewing and counseling. California: Brooks/Cole. Meier, S. T., & Davis, S. R. (2006).
Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı. (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orijinal eser basım tarihi 2005 ).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Olgu sunumu, seminer ve öğretim üyesinin dersi anlatması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

: Seminer, tartışma, soru-cevap, araştırma

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1111521111
ÖK.2111521111
ÖK.3111521111
ÖK.4111521111
ÖK.5111521111