DERS ADI

: PRACTİCE İN GUİDANCE AND COUNSELİNG

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 6015 PRACTİCE İN GUİDANCE AND COUNSELİNG SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Amacı

Bu derste belli başlı kuramlar ilke ve teknikler terapötik ortamlardaki uygulamalara ilişkin olarak ele alınacaktır. Psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimi üzerinde odaklanılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Psikolojik danışma yaklaşımlarını derinlemesine inceleyerek kişisel danışmanlık becerisini kazanma
2   çocuk ve gençler için uygun olan öğrenme ve gelişme ortamlarının sağlanmasında kurumsal /örgütsel dinamikleri anlama
3   Psikolojik danışmanlık mesleğinin gelişimi için alanda yapılan araştırmaların önemini anlama
4   Bağımlılık davranışlarına ilişkin kuram ve etiyolojiyi bilme ; koruyucu,önleyici ve sağaltım stratejilerini ayırt etme
5   Olgu kavramsallaştırmaya ve değerlendirmeye ilişkin genel metot ve ilkeleri anlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikolojik danışma uygulamalarında etik kurallar
2 Psikodinamik yaklaşım
3 Adleryan yaklaşım
4 Davranışcı yaklaşım
5 Gestalt yaklaşımı
6 Bilişsel davranışcı ayklaşım
7 Danışan merkezli yaklaşım
8 Ara sınav
9 Gerçeklik yaklaşımı
10 Feminist yaklaşım
11 Postmodern yaklaşım
12 Aile sistemleri
13 Bütünleştirici yaklaşım
14 Kişisel gelişim, yaratıcılık,ve gelişme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Berman, P.S.(1997). Developing case conceptualizations and treatment plans. In case
conceptualization and treatment planning. Thousand Oaks , CA: Sage
Corsini, R. J.,& Wedding, D.(2011).Current psychotherapies(9th ed.). Australia: Brooks/Cole
Skovholt, T.M.,& Ronnestad, M.H.(1992).Immitation of experts stage. The evolving professional self.
Chichester, England: John Wiley &Sons

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1115513411
ÖK.2121213211
ÖK.3111213111
ÖK.4121311111
ÖK.5111211111