DERS ADI

: YARATICILIK, GİRİŞİMCİLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA YENİLİK YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 6042 YARATICILIK, GİRİŞİMCİLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT FATMA EBRU İKİZ

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Amacı

Yaratıcılık ve girişimcilik konusundaki temel kavram ve konuları öğrenerek, pdr alanında yenilikçi yaklaşımları, kuram ve sınıf içi uygulamaları araştırmalarına, incelemelerine ve proje geliştirmelerine, bu doğrultuda motivasyon geliştirmelerine katkı sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaratıcılık kavramını ve gelişmesini kavrayabilme
2   Yaratıcılık kuramlarını ve döngüsünü açıklayabilme
3   Girişimcilik ve yenilik yönetimini kavrayabilme
4   Girişimciliği kavrayış yeteneklerini geliştirme
5   Girişimci için gerekli olan bilgi ve donanımlar hakkında bilgi sahibi olur
6   Psikolojik danışma ve rehberlik alanına yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirme becerisi kazanır
7   Yenilik yönetimi için motivasyon ve karar verme becerileri geliştirir
8   Girişim ve yenilik ihtiyaç ve fırsatlarının tespiti, proje planına dönüştürülmesi ve uygulamaya alınması konusunda beceriler kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yaratıcılığın tanımı ve kapsamı
2 Girişimcilikte temel kavramlar ve kapsamı
3 Yaratıcı kişi ve girişimci özellikleri ve temel fonksiyonları
4 Yaratıcılığı ve girişimciliği etkileyen ve engelleyen faktörler
5 Yaratıcı ve Eleştirel düşünme
6 Motivasyon ve karar verme becerileri Kendini bilme ve tanıma
7 Yenilikçi( inovatif ) düşünme
8 Arasınav
9 Yaratıcılık kuramları, eğitim yöntemleri
10 Girişimcilik ve yenilik yönetimi kuramları
11 İnnovatif psikolojik danışma yaklaşımlarının incelenmesi
12 İnnovatif psikolojik danışma yaklaşımların incelenmesi
13 İnnovatif psikolojik danışma becerileri ve uygulamaları geliştirme
14 İnnovatif psikolojik danışma becerileri ve uygulamaları geliştirme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Buzan, T. (2010). Yaratıcı zekanın gücü. Epsilon.
Coade,N (2011). Her koşulda yaratıcı olmak. Epsilon.
H.Tutar ve F.Altınbayrak (2013) Girişimcilik: Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci, Detay Yayıncılık.
J.Bessant ve J. Tidd (2011) Innovation and Entrepreneurship 2.ed. John Wiley&Sons.
Gary Collins (1994). Innovative approaches to counseling, Thomas Nelson Incorporated
Salome, J. & Galland, S. (2010). Ah kendime bir kulak versem. Sistem yayıncılık
Robert K. Conyne, Ellen Piel Cook (2004).Ecological Counseling: An Innovative Approach to Conceptualizing Person-Environment Interaction, Amer Counseling Assn
Paul Greene (2006) FDNY Crisis Counseling: Innovative Responses to 9/11 Firefighters, Families, and Communities, Wiley.
Frank R. DiSilvestro, Recent innovative practices in counseling and guidance by state departments of education http://www.google.com.tr/search hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Indiana.+Dept.+of+Public+Instruction%22

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, grup çalışması, seminer ve araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sokratik yöntem, soru-cevap, araştırma yapma, proje hazırlama, yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ebru.ikiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1525555555
ÖK.2525555555
ÖK.3525555555
ÖK.4525555555
ÖK.5525555555
ÖK.6525555555
ÖK.7525555555
ÖK.8525555555