DERS ADI

: İLKÖĞRETİMDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 6039 İLKÖĞRETİMDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HATİCE ZEKAVET KABASAKAL

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Dersin Amacı

: İlköğretimde öğrencilerin problem çözme becerilerini kazandırmak için programların etkinleştirilmesi. İlköğretim düzeyinde bireye kazandırılmak istenen eğitimsel hedefler açısından problem çözme becerisinin yeri ve önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Problem çözme Becerilerinin kazandırılmasıyla bağlantılı olarak , İletişim becerileri
2   Problem çözme becerileri
3   Stresle başaçıkma becerileri
4   Kendilik değerini arttıran beceriler
5   Öğretmenlerin bu konuda yapabileceği çalışmaları bilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Problem Çözme tanım ve kavramlar
2 Problem Çözme sürecine ilişkin yaklaşımlar
3 Problem çözme becerisini etkileyen faktörler
4 Problem çözme becerisi konusunda ülkemizde ve yurt dışında yapılan çeşitli çalışmaların incelenmesi
6 Problem çözme becerilerinin kazanımında akranların etkisi
7 Problem çözme becerileri ile ilgili beceriler
8 Ara sınav
9 İletişim becerileri,
10 Stresle başa çıkma becerileri
11 Kendilik değerini arttıran beceriler
12 Öğretmenlerin bu konuda yapabileceği çalışmalar
13 Problem Çözme Becerileri Eğitim Programları
14 Problem Çözme Becerileri Eğitim Programları
15 final
56 Problem çözme becerilerinin kazanımında ailenin etkisi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

D Zur,lla, T., Nezu, A.M.(1990). Developmental and Preliminary Evaluation Of The Social Problem Solving Invertory. Psychology Assesment: A Journal Of Consulting And Clinical Psychology, Vol.2(2).Pp. 156-163.

Yardımcı kaynaklar:
Altun, M.(2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3526, Sayı: 147, Ankara.
Bingham, A.(1989). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi.(Çev. A.Ferhan Oğuzhan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
Heppner, P.P. ve Baker, C.E.(1997). Applications of the Problem Solving Inventory . Measurement&Evaluation in Counseling& Development. 29 (4), 229-313.
Sahffer, D.R.(1988). Social and Personality Development. California Brooks/Cole Publishing Company
Referanslar:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

: Anlatım, tartışma, soru cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

zekavet.kabasakal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1225544444
ÖK.2235534544
ÖK.3235544544
ÖK.4235534544
ÖK.5435544544