DERS ADI

: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ONH 5004 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 8 0 10

Dersi Veren Birim

Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM UĞUR

Dersi Alan Birimler

Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin ülkemizde en çok görülen kanserlerin oluş mekanizması, belirti bulgu ve tedavilerini, ölüm sürecini, kanserli birey ve ailesi ile iletişimi, kanserli birey ve ailesinin yaşadığı psikososyal sorunları bilmesi ve hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kanser hastası ve ailesinde görülebilecek psikososyal sorunları açıklar
2   Yas sürecinde ailenin gereksinimlerini planlar
3   Onkolojide kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik danışmanlık yapar
4   Onkolojide en çok görülen sistem kanserlerinin fizyopatolojisini, tedavi yöntemlerini ve bakımını açıklar
5   Onkoloji hastası ve ailesinin hastane ve evde bakımını kanıta dayalı bilgileri kullanarak planlar
6   Onkoloji hastası ve ailesinin hastane ve evde bakımını planlarken etik ve yasal ilkeleri uygun davranır
7   Onkoloji hastasının bakımını sürdürülmesinde ekiple işbirliği yapar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikososyal sorunlar: Anksiyete , Korku,Depresyon
2 Kanserli hasta ile iletişim,Kötü haber verme
3 Kanserli hasta, ailesi ve sağlık personeli tarafından ölümün algılanması, Yas süreci
4 Onkolojide kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hemşirenin rolü
5 Sistem kanserleri-1 Akciğer Kanseri olan hasta ve hemşirelik bakımı
6 Sistem kanserleri-2 GİS kanseri(MİDE VE KOLON) olan hasta ve hemşirelik bakımı
7 Sistem kanserleri-3 Meme kanseri olan hasta ve hemşirelik bakımı
8 Çocukluk çağı kanserleri ve hemşirelik bakımı Lösemi ve lenfomalar
9 Çocukluk çağı kanserleri ve hemşirelik bakımı Beyin ve kemik tümörleri
10 Tedavisi Biten Kanserli Hastaların Bakımı/ İzlemi
11 Kanser hastasının evde bakımı,
12 Aile yükü ve aile ile iletişim Kanser hastasının yaşam kalitesi
13 Onkolojide karşılaşılan yasal ve etik konular
14 Bakım verenlerin bakımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mccorkle R, Grant M, Frank- Stromborg M, Baird SB Cancer Nursing :A Comprehensive Textbook, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
2. Payne, Sheila Seymour, Jane Ingleton, Christine , Palliative Care Nursing,
3. McGrawHill Education, 2004 . http://site.ebrary.com/lib/deulibrary
4. Matzo, Marianne LaPorte Sherman, Deborah Witt ,Palliative Care Nursing
5. Quality Care to the End of Life, Springer Publishing Company, 2005.
6. Abu-Saad HH. Evidence-Based Palliative Care : Across the Lifespan librebrary
7. Reader, John Wiley & Sons, Ltd, 2008. http://site.ebrary.com/lib/deulibrary
8. Hossfeld, DK, Sherman CD (Ed.), Klinik Onkoloji, Uluslar Arası Kanserle Savaş Birliği, ( Çev. ed. D.Fırat, F Sarıalioğlu, A. Kars ), Ankara 1992.
9. Hemşireler İçin Kanser El Kitabı, Platin N, ( Çev. Ed.), Amerikan Kanser Birliği, 1996.
10. Barcley V.( Ed. ) Kanser Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Platin N, ( Çev. Ed.),
11. Onkoloji Hemşireler Derneği Bülteni

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru- cevap, kavram, literatür tarama, kendi kendine öğrenme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.
Öğrencinin ödev/sunumlarında; durumları tanımlaması, analiz etmesi, planlaması, karar vermesi, girişimleri yürütmesi, değerlendirmesi değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Elçigil 4124753
Yrd. Doç. Dr. Özlem Uğur 4124771

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse katılım 14 2 28
Uygulama 14 8 112
Ders anlatımı 14 2 28
Ödev/ sunum hazırlama 2 12 24
Final sınavına hazırlık 1 6 6
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 242

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15555
ÖK.2555555555
ÖK.3555555555555
ÖK.455555555
ÖK.555555555555555
ÖK.655555
ÖK.7555