DERS ADI

: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ONH 5003 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 8 0 12

Dersi Veren Birim

Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM UĞUR

Dersi Alan Birimler

Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin kanserin oluş mekanizmasını, etyolojisini, ülkemizde ve Dünya da kanser sıklığını, kanserden korunma ve erken tanı yöntemlerini, tedavi yöntemlerini, tedaviye bağlı görülen fiziksel semptomları, kanserli birey ve ailesinin yaşadığı sorunları bilmesi ve hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Onkoloji hemşireliği tarihsel gelişimini, rol ve sorumluluklarını, standartları ve çalışma alanlarını bilir
2   Kanserin biyolojisi ve etkileyen faktörleri açıklar
3   Kanserden korunma ve erken tanı yöntemlerini bilir
4   Kanserin tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
5   Kanserli hastada oluşabilecek semptomların fizyopatolojisini açıklar
6   Kanserli hastada görülen semptomlara yönelik hemşirelik bakımını kanıta dayalı bilgileri kullanarak planlar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Onkoloji Hemşireliği Tarihçesi Onkoloji Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları Onkoloji Hemşireliği Standartları Onkoloji hemşireliği ile ilgili kuruluşlar
2 Dünya da ve Ülkemizde Kanser Epidemiyolojisi ve Etyolojisi
3 Kanser Biyolojisi (Onkogenezis)
4 Kanserden Korunma ve Erken Tanı Yöntemleri
5 Tedavi Yöntemleri-1 Kemoterapi
6 Tedavi Yöntemleri-2 Hedefe yönelik tedaviler , İmmünoterapi, Radyoterapi,
7 Tedavi Yöntemleri-3 Kök hücre nakli Cerrahi tedavi
8 Kanserli Hastada Semptom Kontrolü Semptom kontrolü nedir/ Semptomların kümelemesi Yorgunluk
9 Nötropenisi olan hasta ve hemşirelik bakımı (son gelişmeler, kanıta dayalı uygulamalar, tamamlayıcı tıp yaklaşımları )
10 Kanserli hastada mukozit ve hemşirelik yaklaşımı (son gelişmeler, kanıta dayalı uygulamalar, tamamlayıcı tıp yaklaşımları )
11 İshali ve konstipasyonu olan hasta ve hemşirelik bakımı (son gelişmeler, kanıta dayalı uygulamalar, tamamlayıcı tıp yaklaşımları )
12 Anemi ve Beslenme sorunu olan hasta ve hemşirelik bakımı
13 Bulantı- kusması olan hasta ve hemşirelik bakımı
14 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mccorkle R, Grant M, Frank- Stromborg M, Baird SB Cancer Nursing :A Comprehensive Textbook, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
2. Payne, Sheila Seymour, Jane Ingleton, Christine , Palliative Care Nursing,
3. McGrawHill Education, 2004 . http://site.ebrary.com/lib/deulibrary
4. Matzo, Marianne LaPorte Sherman, Deborah Witt , Palliative Care Nursing
6. Abu-Saad HH. Evidence-Based Palliative Care : Across the Lifespan librebrary
7. Reader, John Wiley & Sons, Ltd, 2008. http://site.ebrary.com/lib/deulibrary
8. Hossfeld, DK, Sherman CD (Ed.), Klinik Onkoloji, Uluslar Arası Kanserle Savaş Birliği, ( Çev. ed. D.Fırat, F Sarıalioğlu, A. Kars ), Ankara 1992.
9. Hemşireler İçin Kanser El Kitabı, Platin N, ( Çev. Ed.), Amerikan Kanser Birliği, 1996.
10. Onkoloji Hemşireler Derneği Bülteni
11. Can G. (Editör) Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensusu Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010.
12. Cancer Nurs., Onco Nurs. For....


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru- cevap, kavram, literatür tarama, kendi kendine öğrenme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ödev/sunumlarında; bir konuyu araştırması, analiz etmesi, planlaması, kanıta dayalı araştırmaları kullanarak karar vermesi, girişimleri yürütmesi, değerlendirmesi, yazma ve kendini ifade etme becerisi değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Elçigil 4124753
Yrd. Doç. Dr. Özlem Uğur 4124771

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 8 112
Derse katılım 14 4 56
Ders anlatımı 14 4 56
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Ödev/ sunum hazırlama 2 12 24
Final sınavına hazırlık 1 6 6
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.355555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.655555555555