DERS ADI

: HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans
Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans
Hemşirelik Esasları Yükseklisans
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders öğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Hemşirelik mesleğinde araştırmanın önemini bilme
2   2. Araştırma yapma adımlarını açıklama
3   3. Etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapma
4   4. Bir araştırmada kullanılacak istatistiksel analiz yöntemlerine karar verebilme
5   5. Araştırmayı rapor etme
6   6. Bir araştırmayı eleştirel değerlendirebilme
7   7. Hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarını kullanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Araştırma Tasarımı: Deneysel araştırmalar
2 Kanıta Dayalı Hemşirelik
3 Kanıta Dayalı Hemşirelik
4 Üç Grupta Uygulanan Hipotez Testleri: Parametrik
5 Bulguların sunumu, tartışma ve sınırlılıklar
6 Araştırma Tasarımı: Gözleme Dayalı Araştırma
7 Korelasyon Analizi
8 Ölçüm Araçlarında Güvenirlik
9 Ölçüm Araçlarında Geçerlik
10 Ölçüm Araçlarında Geçerlik
11 I.Ara sınav
12 Araştırma Kritiği İlkelerine Giriş: İçerik ve Uygulama
13 Araştırma Tasarımı:Niteliksel Çalışma
14 Araştırma Tasarımı:Niteliksel Çalışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Polit DF, Hungler BP. Nursing Research: Principles and Methods. Fourth Ed. JB Lippincott Company, Philadelphia. 1991.
Polit DF, Hungler BP. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. Third Ed. JB Lippincott Company, Philadelphia. 1993.
Woods NF, Catanzaro M. Nursing Research. Teori and Practice. The C.V. Mosby Company, St.Louis. 1988
Yerli kaynaklar :
Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS Uygulamaları . Üçüncü Baskı.Emek Ofset Ltd.Şti. Ankara. 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, tartışma, soru-cevap, lab uygulamaları, araştırma makale,veri değerlendirme yöntemleri-egzersizleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.25 +ODV * 0.25 + FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 +ODV * 0.25 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

Sınavlar aracılığıyla; yorumlama, hatırlama, karar verme, açıklama, bilgileri birleştirme becerileri değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Zuhal Bahar
O2324124751;zuhal.bahar@deu.edu.tr
Prof.Dr. Besti Üstün
02324124779;besti.ustun@deu.edu.tr
Doç.Dr.Ayşe Beşer
02324124752; ayse.beser@deu.edu.tr
Doç.Dr.Özgül Karayurt
02324124785;ozgul.kyurt@deu.edu.tr
12

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555
ÖK.6555555
ÖK.7555555