DERS ADI

: FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZGÜL KARAYURT

Dersi Alan Birimler

Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans
Hemşirelik Esasları Yükseklisans
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramları öğretmektir. Bu derste hücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrencilere bu derste hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Normal hücre organ ve sitem fonksiyonunu tanımlayabilme,
2   Hücre organ ve sistem fonksiyonlarında oluşan fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilme
3   Olgu örneklerinde verilen klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilme
4   Karşılaştığı klinik durumlarda sorunların fizyopatolojisini analiz edebilme
5   Klinik durumlarda karşılaştığı belirti ve bulgular/tanılama/laboratuvar sonuçları ile ilişkili fizyopatolojik mekanizmaları değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hücre Biyolojisi: Yapı ve fonksiyonu, hücre organalleri, hücre- hücre adhezyonu, hücreler arası iletişim, hücre metabolizması, mebran transportu, hücresel ürünler ve çoğalma ve doku oluşumu
2 Hücre ve doku biyolojisinde Değişiklikler: Hücresel adaptasyon, hücre yaralanması, hücre yaralanmasının belirtileri, hücre ölümü, yaşlanmada hücre ve dokuda değişiklikler
3 Devam- Olgu örnekleri
4 Enflamasyon: Savunma mekanizmaları; fiziksel, biyolojik ve kimyasal bariyerler; inflamasyon; vasküler, hücresel yanıt, plazma protein sistemi, hücresel ürünler, lokal ve sistemik inflamasyon belirtileri; ateş, lokositos, plazma protein sentezi, kronik inflamasyon, onarım; rekonstrüktif, matürasyon ve disfonksiyonel yara iyileşmesi, çocuklarda ve yaşlılarda self savunma mekanizmalarının özellikleri
5 Bayram Tatili
6 Ara sınav
7 Enflamasyon ve Enfeksiyon Hastalıklarının Genel patoloji; Epidemik enf. hastalıkları; enfeksiyon ajanlarının sınıflandırılması, ve vücudun engelleri ve bunların yıkılması, enfeksiyon ajanlarının hastalık
8 Devam- Olgu örnekleri
9 İmmünite; Genel özellikleri, humoral ve hücresel immünite, aktif ve pasif immünite, immün yapı ve cevabı, antijen, immünojen, antijeni presente eden moleküller ve sitokinler ve reseptörleri, T ve B hücrelerinin olgunlaşması veya kolonal değişiklik immün cevabın indüklenmesi, T lenfositleinin ve immonoglobulinlein fonksiyonu, Fetal neonatal ve yaşlılıkta immün fonksiyon
10 İmmün Yanıtta Değişiklikler Hipersensivite, allerji, otoimmünite, alloimünite, İmmün defisitler; primer, sekonder defisitler ve klinik görünüm ve tedavi yaklaşımları
11 Devam-olgu örnekleri
12 Santral sinir sistemi: Bilinçte bozulma; SVH, Travma, KIBA sendromu, herniasyonar ve bilinç, pupil, motor, duyu, konuşma, solunum, kardiyak otonom yanıtların değerlendirilmesi
13 Devam-olgu örnekleri
14 Devam-olgu örnekleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

.McCance KL, Huether SE. (2005). Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in Adults and Children, The C.V. Mosby Company, StLouis,.
Çevikbaş U (Çev. Ed). (2002). Temel Patoloji, Kumar V, Cortran RS., Robbins SL. Basic Pathology., Yüce Yayınları A.Ş, İstanbul.
Porth MC. (1998). Pathophysiolog Concepts of Altered Health States, 5th Ed., Lippincott Comp., Philadelphia,.
Guyton CA, Hall J. (1996). Tıbbi Fizyoloj,i Çev: Hayrunisa Çavuşoğlu, 10th. Ed., W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
Kumar V, Abbas A, Fousta N, Mitchell R. Robbins (2008). Basic Pathology, 8th Ed., Saunders Book Company, Philadelphia.
Carrier-Kohlman V. (2003). Pathophysiological Phenomena in Nursing: Human Responses to İllness, 2nd ed., WB Saunders Company, Philadelphia.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Görsel destekli sunum
Olgu tartışması
Grup tartışması
Beyin fırtınası
Soru cevap
Video/animasyonlar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

(Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

ÖÇ1-4 Vize, Final;
ÖÇ1-5 Sunum, derse katılım
ÖÇ4-5 Kısa tartışma sorularına yanıtlayan yazılı ödevler ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Aklime Dicle aklime.dicle@deu.edu.tr Tel: 0 232 412 4775
Yard. Doç. Dr. Özlem Bilik ozlem.bilik@deu.edu.tr; bilikorama@gmail.com Tel: 0 232 412 4787

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 28 28
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 26 26
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555