DERS ADI

: FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6

Dersi Veren Birim

Hemşirelik Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ

Dersi Alan Birimler

Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans
Hemşirelik Esasları Yükseklisans
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramları öğretmektir. Bu derste hücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrencilere bu derste hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Normal hücre organ ve sitem fonksiyonunu tanımlayabilir
2   Hücre organ ve sistem fonksiyonlarında oluşan fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilir
3   Olgu örneklerinde verilen klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilir
4   Karşılaştığı klinik durumlarda sorunların fizyopatolojisini analiz edebilir
5   Klinik durumlarda karşılaştığı belirti ve bulgular/tanılama/laboratuvar sonuçları ile ilişkili fizyopatolojik mekanizmaları değerlendirebilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kanser; Terminoloji, epidemiyoloji, kanser biyolojisi ve kanserin genetik temeli, (Çevikbaş, 2003;Temel Patolojis:165-210) (McCance, Pahophysiology; 2008; 222-264) Doç.Dr.Özgül Karayurt
2 Devam: Olgu Örneği Doç.Dr.Özgül Karayurt
3 Kanserde etiyolojisi ve tümör immünitesi, kanserde klinik sorunlar ve tedavi (Çevikbaş, 2003;Temel Patolojis:165-210) (McCance, Pahophysiology; 2008; 222-264) Doç.Dr.Özgül Karayurt
4 Devam: Olgu Örneği Doç.Dr.Özgül Karayurt
5 Hücresel Çevre; Sıvı Elektrolit denge/dengesizliği ve Ödem Mekanizması Asid-Baz denge ve dengesizliği (McCance, Pahophysiology; 2008; 99-115) Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
6 Devam: Olgu Örneği Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
7 Hemostaz ve tromboz, Pıhtılaşma zinciri, DİC ve Embolizm, Şok (Çevikbaş, 2003;Temel Patolojis:79-102) Yard.Doç.Dr.Fatma Vural
8 1.Ara Sınav 23 Nisan 2013; SALI; RESMİ TATİL (Ders saati etkilenmiyor) Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
9 1 Mayıs RESMİ TATİL Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
10 Solunum Sistemi (McCance, Pahophysiology; 2008; 693-739) Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
11 Devam: Olgu Örneği Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle
12 Gen ve Genetik Çevre Etkileşimleri: DNA, RNA ve proteinler, heredite ve moleküler düzey, kromozomlar, genetik elemanlar, genetik hastalıkların taşınması, gen haritası ve bağlantılar Yard.Doç.Dr.Hatice Mert
13 Devam: Olgu Örneği Yard.Doç.Dr.Hatice Mert
14 Gen-Çevre-Yaşam Stili İlişkisi ve En Sık Görülen Hastalıklar: Toplumda hastalığın insidansını etkileyen faktörler, mültifaktöryel kalıtımsal prensipler, yaşam stili, çevre ve genetik etkilerin doğası, sık görülen genetik hastalıklar Yard.Doç.Dr.Hatice Mert

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. McCance KL, Huether SE. (2005). Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in Adults and Children, The C.V. Mosby Company, StLouis,.
3. Çevikbaş U (Çev. Ed). (2002). Temel Patoloji, Kumar V, Cortran RS., Robbins SL. Basic Pathology., Yüce Yayınları A.Ş, İstanbul.

Yardımcı kaynaklar:
1. Porth MC. (1998). Pathophysiolog Concepts of Altered Health States, 5th Ed., Lippincott Comp., Philadelphia,.
4. Guyton CA, Hall J. (1996). Tıbbi Fizyoloj,i Çev: Hayrunisa Çavuşoğlu, 10th. Ed., W.B. Saunders Comp., Philadelphia.
5. Kumar V, Abbas A, Fousta N, Mitchell R. Robbins (2008). Basic Pathology, 8th Ed., Saunders Book Company, Philadelphia.
6. Carrier-Kohlman V. (2003). Pathophysiological Phenomena in Nursing: Human Responses to Illness, 2nd ed., WB Saunders Company, Philadelphia.

Referanslar:
Pathophysiology; The Official Journal of the International Society for Pathophysiology
İlgili konularla ilgili periyodik yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Görsel destekli sunum
Olgu tartışması
Grup tartışması
Beyin fırtınası
Soru cevap
Video/animasyonlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.25 + ODV * 0.45 +FN* 0.30
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.25 + ODV * 0.45 +BUT* 0.30

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ara Sınav ( %25 ) + Ödevler/Sunum ( %45 ) + Final /Bütünleme ( %30 ) = BAŞARI

Ödevler:
1. Her öğrenci dönem boyunca her konuda verilen tartışma sorularından birini güncel literatüre dayalı açıklayarak APA formatında yazılı ödev raporu hazırlayarak online/yazılı ilgili öğretim üyesine teslim eder.

Öğrencilerin, her konu ile ilgili toplam olarak 7 adet olarak hazırlayacakları bu ödevlerinde az bir temel fizyopatoloji kitabı, bir Türkçe bir İngilizce araştırma makalesi kullanmaları beklenmektedir. İsterse daha fazla kullanabilir. Soruların cevabı; ilgili konuyla ilgili Ne Neden Nerede Ne zaman Nasıl Ne kadar sorularına yanıt vermelidir. Bu tartışma soruları kapak ve kaynak sayfasıyla 4 sayfayı geçmemelidir.

2. Ayrıca her öğrenci dört/beş kişilik gruplar halinde bir konuyu sorumlu danışman öğretim üyesinin rehberliğini alarak hazırlar, olgu analiz eder ve sunar.

Öğrencilerin grup olarak yaptıkları bu ödevlerinde ilgili konuyu en az iki Temel Fizyopatoloji kaynağından yararlanarak APA formatında Word dosyası halinde hazırlar, bir vakanın 2 sayfada sınırlı fizyopatolojisini analiz ederek ekler ve online/yazılı ilgili öğretim üyesine teslim eder.

Ödevlerde beklenilen özellikler:
Ödev Kapak sayfasında Enstitü, Bölümü, Dersin Kodu, Adı, Öğrencinin adı-soyadı- numarası, teslim ettiği öğretim üyesinin adı soyadı, ödev teslim tarihi, sayfa numarası olmalıdır.
İkinci sayfasına içerik verilmelidir.
Her konu ile ilgili tartışma soruları ile hazırlanan ve sunum yazılı ödev APA yazım formatı ile yazılmalıdır.
Şema, resim kaynağını APA formatına göre göstererek kullanabilir.
Her iki ödevde öğrencinin kendi kendini değerlendirmesini içermelidir
Öğrenci ödevlerde kendi performansını aşağıda verildiği gibi 1 ile 10 arasında puanlandırarak değerlendirmelidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-5 Vize, Final;
ÖÇ1-5 Sunum, yazılı ödev ve derse katılım
ÖÇ1-5 Kısa tartışma sorularına yanıtlayan yazılı ödevler ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Aklime Dicle aklime.dicle@deu.edu.tr Tel: 0232 412 4775
Doç. Dr.Özgül Karayurt ozgul.kyurt@deu.edu.tr Tel: 0 232 4124790
Yard. Doç. Dr. Hatice Mert hatice.mert@deu.edu.tr Tel: 0232 4124752
Yard. Doç. Dr. Fatma Vural fatma.vural@deu.edu.tr Tel: 0232 4124780

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

2013 öğretim yılı; bahar dönemi her hafta çarşamba günü; 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 26 26
Final sınavına hazırlık 1 28 28
Ödev hazırlama 2 10 20
Sunum hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555