DERS ADI

: UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans
Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans
Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans
Doğum ve Kadın Hastalıkları Yüksek Lisans
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kişiler arası anlaşmazlıklar,uzlaşı, anlaşmazlıkların türleri, nedenleri, anlaşmazlık çözüm stratejileri, prensipleri, kişiler arası müzakere ve uzlaşı ile arabuluculuk konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kişiler arası anlaşmazlıklar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi (Düzey 1)
2   Kişiler arası anlaşmazlıkların nedenleri, türleri, olumlu ve olumsuz sonuçlarını açıklayabilmesi (Düzey 2)
3   Kişiler arası anlaşmazlıklar ve anlaşmazlık çözüm stratejileri ve prensipler arasındaki ilişkiyi özellikleriyle açıklayabilmesi (Düzey 3)
4   Anlaşmazlık çözüm prensiplerini açıklayabilmesi (Düzey 4)
5   Kşiler arası anlaşmazlıkları yüzyüze müzakere edebilmesi (Düzey 5)
6   Anlaşmazlıkların yapıcı ve barışçıl çözümünün sağlanabilmesi için arabuluculuk yapabilmesi (Düzey 6)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kişiler arası anlaşmazlıklıkların doğası
2 Kişiler arası anlaşmazlıkların türleri, nedenleri
3 Anlaşmazlık çözüm stratejileri ve uzlaşma
4 Anlaşmazlık çözüm prensipleri
5 Anlaşmazlık çözüm prensipleri
6 Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde müzakere
7 Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde müzakere
8 Müzakere uygulamaları
9 Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
10 Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
11 Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Barsky, E. A. (2000). Conflict resolution for the helping professions. Stamford: Brooks / Cole, Thomson Learning.
2. Fisher, R,. Ury, W. ve Patton, B. (1991). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in (2nd Ed.). USA: Penguin Boks.
3. Ildır, G. (2003). Alternatif uyuşmazlık çözümü: Medeni yargıya alternative yöntemler. Ankara: Seçkin Yayınevi.
4. Karip, E. (1999). Çatışma yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
5. Lulofs, R. S. ve Cahn D. D. (2000). Conflict from theory to action (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
6. Moore, C. & Woodrow, P. (2010). Handbook of Global and Multicultural Negotiation. San Francisco: Jossey-Bass.
7. Moore, W. C. (1996). The mediation process: practical strategies for resolving conflict (2nd edit.). San Francisco: Jossey-Bass.
8. Özbek, M. (2004). Alternatif uyuşmazlık çözümü. Ankara: Yaklaşım Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Soru-Yanıt
4. Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PRJ Proje
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.40 + PRJ * 0.10 + FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + PRJ * 0.10 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1,2,4,6: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 3 ve 5: Dönem ödevi raporu ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Derse katılmamış olmak ödevlerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15555
ÖK.2555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.55555
ÖK.655