DERS ADI

: ARAŞTIRMALARDA İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 6020 ARAŞTIRMALARDA İSTATİSTİKSEL ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Tarih Öğretmenliği Doktora
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora
Coğrafya Öğretmenliği Doktora
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora
Fransızca Öğretmenliği Doktora
Kimya Öğretmenliği Doktora
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora
Sınıf Öğretmenliği Doktora
Resim-İş Öğretmenliği Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora
İngilizce Öğretmenliği Doktora
Müzik Öğretmenliği Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora
Matematik Öğretmenliği Doktora
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora
Biyoloji Öğretmenliği Doktora
Fizik Öğretmenliği Doktora
Türkçe Öğretmenliği Doktora

Dersin Amacı

Bu ders sürecinde öğrenciler, bilimsel araştırmalarda istatistikle ilgili temel kavramları ve teknikleri tanıma ve kullanmaya ilişkin kazanımlar elde edeceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel Araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin önemini kavrayabilme.
2   Temel istatistik bilgisi.
3   İstatistiksel ölçüleri tanıyabilme ve kullanabilme
4   İstatistik paket programlarını kullanabilme.
5   Bilimsel araştırmalarında uygun istatistiksel teknikleri seçebilme.
6   İstatistiksel çözümleme tekniklerinden elde edilen bulguları çizelgelerde gösterebilme.
7   Bilimsel araştırmalarında kullanılan istatistiksel tekniklerden elde edilen bulguları yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistik ve Araştırma: Temel Kavramlar (değişken, evren, örneklem, vb) Yığılma, dağılma ve ilişki ölçülerine genel bakış.
2 İstatistikte Bilgisayar kullanımı ve uygulamalar: SPSS (veri girişi, program işletim sistemi)
3 İstatistiksel Ölçüler: İlişki Ölçüleri (basit ve kısmi korelasyon)
4 İstatistiksel Ölçüler: İlişki Ölçüleri (basit doğrusal regrasyon analizi)
5 Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerinde kullanılan bazı istatistikler.
6 Yapısal eşitlik modeli: Doğrulayıcı Faktör Analizi (LISREL paket programı)
7 Ara sınav
8 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: T Testleri
9 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: F Testleri (iki faktörlü anova)
10 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: F Testleri (karışık ölçümler için iki faktörlü anova)
11 Tek faktörlü kovaryans analizi
12 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testleri
13 Parametrik Olmayan Testler: Ki-Kare, U, KR ve Wilcoxson Testleri
14 Bilgisayar Paket Programları çıktılarının raporlaştırılması.
15 Yıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Büyüköztürk, Ş.; Ö. Ç. Bökeoğlu; N. Köklü (2009) Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
2. Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
3. Tan, Ş. (2008) Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PEGEM Yayınevi
4. Tekin, V. N. (2006) İstatistiğe Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
5. Kaptan, S. (1993). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara.
6. Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
7. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel yayın dağıtım

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım, soru-yanıt, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, ödev, rapor hazırlama

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yasar.yavuz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 2 15 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Ödev Hazırlama 1 5 5
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 8 8
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655
ÖK.755