ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER

: Dil Kursları

Dil Kursları

DEÜ bünyesinde bulunan derece programları için yabancı dil hazırlık eğitimi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilmektedir. Öğrenciler, düzey belirleme sınavına girmekte ve belirlenen değerin üzerinde alınan puanlarla ya da eşdeğerliği tanınan uluslararası yabancı dil sınavlar ile hazırlık eğitiminden muaf olabilmektedir.
Hazırlık eğitiminin yanı sıra, DEÜ bünyesinde yabancı dil eğitimi alabileceği diğer platformlar DEDAM ve DEU Sürekli Eğitim Merkezi’dir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Dedam)

DEDAM, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi’nde bulunan üniversitelere öncülük etmek amacıyla kurduğu bir dil eğitim araştırma ve uygulama merkezidir. DEDAM, genel olarak dil araştırmaları ve dil öğretimi yapmayı amaçlamaktadır. Özelde ise Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ve Türkçe üzerine araştırmalar yapmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılmış ilk dil araştırma, uygulama ve eğitim merkezi olan DEDAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle Türkçe’nin bunun yanında diğer yabancı dillerin de öğretilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. DEDAM, Türkiye’nin hem Türkçe’nin öğretimi ve diğer yabancı dillerin öğretiminde hem de modern dil araştırmalarında uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir.
Yabancı dil olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Osmanlıca, Rusça, İspanyolca Kursları düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için https://web.deu.edu.tr/dedam/ web bağlantısı incelenebilir.

Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi (Desem)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DESEM , “ Hayatın insan öznesine yasal zemin, kurumsal  ilkeler ile etik kurallar esas olmak üzere; bağımsız, geliştirici,eleştirici,değiştirici, uzlaştırıcı, farkındalık yaratıcı, düşündürücü,paylaşımcı,kolaylaştırıcı,yetkin kılıcı,kullanılabilir gereklilik ile geçerlilikteki BİLGİYİ yeterli,yetkin ve yetenekli bilim insanları ile uygulamacıların katkısına dayalı olarak,sürdürülebilirlik ve süreklilikten vazgeçmeksizin sunmak,sanatsal ve kültürel paylaşımlar sayesinde hizmet alanlar,çalışanlar,temel ortak ve stratejik ortaklar ile özel ilgi gruplarına üniversitenin toplumla bütünleşen yapılarından biri olma sorumluluğunda devam etmektedir.

Alsancakta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasının zemin katında bulunan DESEM; akademik ve idari personeli ile birlikte hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde, sadece Üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda İzmir ili ile çevre yerleşim noktalarında yaşayan toplumun  her katmanından bireyin güncel ve evrensel bilgi aktarımı odaklı buluşma ve buluşturma yeri olmuştur.Bu anlamda yıllar itibari ile artan sayıda kişiye ulaşma noktasındaki başarılı sonuçları ile varlığını sürdürmektedir. Büyük bir yelpazede mesleki, kurumsal ve kişisel gelişim kursları ile hizmet veren DESEM, İngilizce (Temel Düzey-Konuşma-Çeviri-Muafiyet Kursları), Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Latince yabancı dil kursları da düzenlemektedir.

Ayrıntılı bilgiler https://web.deu.edu.tr/desem/ bağlantısından edinilebilir.