ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Yabancı Dilde Eğitim Veren Birimler

YABANCI DİLDE EĞİTİM VEREN BİRİMLER

TAMAMEN YABANCI  DİLDE EĞİTİM YAPILAN VE 1 YIL ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN LİSANS PROGRAMLARI

 

KURUM ADI                         

 

BÖLÜM/PROGRAM ADI

Buca Eğitim Fakültesi    

-English Language Teacher Education
-German Language Teacher Education
-French Language Teacher Education

Edebiyat Fakültesi    

-American Culture and Literature
-Translation and Interpreting (English)

Fen Fakültesi -Mathematics
İşletme Fakültesi

-Business Administration 
-Economics
-International Relations
-Tourism Management
-International Business and Trade

Mühendislik Fakültesi

-Electrical and Electronics Engineering
-Computer Engineering

Denizcilik Fakültesi

-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İ.Ö)
-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(ABD Maine Maritime Academy  Ortak Çift Diploma Programı )
 -Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(ABD Maine Maritime Academy  Ortak Çift Diploma Prog.Burslu)
-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
-Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy  Ortak Çift Diploma Programı )
-Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Prog.Burslu)
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği.
-Gemi Makineleri İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Programı )                                                  
-Gemi Makineleri İşletme Müh.(ABD Maine Maritime Academy Ortak Çift Diploma Prog.Burslu )
-Lojistik Yönetimi Bölümü

   

TAMAMEN YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPILAN VE 1 YIL ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN
YÜKSEK LİSANS  VE DOKTORA  PROGRAMLARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü   

-Almanca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans + Doktora
-Business Information System Yüksek Lisans
-İngilizce Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans
-İngilizce Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
-İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans
-İngilizce Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
-İngilizce Finansman Yüksek Lisans
-İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans
-İngilizce Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
-İngilizce Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
-İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans + Doktora
-İngilizce İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
-İngilizce İktisat Yüksek Lisans + Doktora
-İngilizce İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans
-İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)
-İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans + Doktora
-İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
-Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans + Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

-Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
-Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans + Doktora                                              
-Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)                                             
-Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
-Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans + Doktora
-Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans + Doktora
-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans + Doktora
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans + Doktora
-Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
-Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
-Geoteknik Yüksek Lisans + Doktora
-Makina Teorisi ve Dinamiği Yüksek Lisans + Doktora
-Matematik Yüksek Lisans + Doktora
-İstatistik Yüksek Lisans + Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü    

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans
-Biyomühendislik Doktora

Not: Doktora Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

   

(% 30) YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPILAN   VE
1 YIL ZORUNLU  HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER

Fen Fakültesi     

- İstatistik,  İstatistik (İ.Ö.)
- Kimya, Kimya (İ.Ö)
- Fizik, Fizik (İ.Ö)

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
Mühendislik Fakültesi    

- Makine Mühendisliği.,  Makine Mühendisliği (İ.Ö.)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi  - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Fen Bilimleri Enstitüsü  

-Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yükseklisans (İ.Ö)  04.07.2011-28016 YÖK
-Deniz UlaştırmaSistemleriMühendisliğiYüksekLisans 11.09.2012-39713YÖK              
-Şehir ve BölgePlanlama Tezsiz Örgün Yüksek Lisans 20.09.2012-41303 YÖK            
-Kentsel Koruma Planlaması Tezli Yüksek Lisans  20.09.2012-41303 YÖK           
 -KentselKoruma Planlaması Tezsiz ÖrgünYüksekLisans20.09.2012-41303 YÖK
-Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans  15.08.2012-36199YÖK                           
-Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora  31.12.2013-69914 YÖK
-Biyoteknoloji Doktora    31.12.2013-69914 YÖK
-İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans   01.07.2014-39035 YÖK
-Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans  07.11.2014/65475 YÖK
-Biyokimya Yüksek  Lisans  29.06.2015/36020 YÖK

İlahiyat Fakültesi -İlahiyat + İlahiyat (İ.Ö.)  (% 30 Arapça)
Graduate School of Social Sciences

 - Avrupa Çalışmaları Doktora  15.08.2012/5228-36207 YÖK
 - Psikoloji Yüksek Lisans  24.01.2014/150-4806 YÖK
- Psikoloji Doktora  07.11.2014/65475 YÖK

   

 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER

Buca Eğitim Fakültesi

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Edebiyat Fakültesi   

-Arkeoloji + Arkeoloji (İ.Ö)
-Tarih + Tarih (İ.Ö)
-Türk Dili ve Edebiyatı
- Müzecilik

Fen Fakültesi -Bilgisayar Bilimleri
Mimarlık Fakültesi  

-Mimarlık
-Şehir ve Bölge Planlama

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik Fakültesi -Hemşirelik
Tıp Fakültesi -Tıp Doktorluğu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-Tüm Bölümler