ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Akademik Danışmanlık

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Ön Lisans ve Lisans Danışmanı

Öğrencilere, eğitimleri ile ilgili yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı

Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı; öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim elemanının görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez danışmanları öğretim üye ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.
Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Doktora- Sanatta Yeterlilik Tez Danışmanı

Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri için öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, tez konusu (projesi) olan ve danışmanlık görevini üstlenmek isteyen profesör veya doçent öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyıl başında danışman atanır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olarak Ekim 2011 ‘den itibaren çalışmalarını sürdüren Kariyer Planlama Koordinatörlüğü; öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamayı, öğrencileriyle iş dünyasının temsilcileri arasında bağlantılar kurmayı sağlayan, öğrencilere kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunan, aynı zamanda Üniversitemizin üniversite adayları tarafından da tercih edilir eğitim kurumları içindeki yerini güçlendirecek çalışmaları da yürüten bir birimdir.
Bireysel Kariyer Danışmanlığı, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Kariyer Günleri, İş ve Staj Olanaklarının Duyurulması, Kariyer Olanaklarının Tanıtılması, Konferans/ Seminer/ Sohbet Toplantıları, Yurt Dışında Eğitim ve Kariyer Olanaklarının Tanıtılması, Mezunlarla işbirliği ve iletişim gibi konular faaliyet ve hizmet alanları içerisinde yer almaktadır.
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan tüm öğrencimiz ve mezunlarımız Kariyer Planlama Koordinatörlüğümüzün hedef kitlesidir. Koordinatörlüğün faaliyet ve hizmet alanı olarak tanımladığı öğrencilere yönelik eğitim ve destek odağına oturan 7 ana başlık altında toplanmıştır. 

Bunlar;

  • Kariyer Günleri
  • Tanıtım Toplantıları
  • Bilgilendirme Toplantıları
  • Üniversite Tanıtımları
  • Araştırma Projeleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Staj ve İş İlanları

İletişim Bilgileri:
Ofis: DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci Aktivite Merkezi Buca/İZMİR
Telefon No: 301 78 91- 92-93-94
Fax No: 301 78 95
Web sitesi: https://web.deu.edu.tr/kariyerplanlama/ 
E-posta: kariyerplanlama@deu.edu.tr  

Proje Yönetim Ve Destek Birimi

Üniversitemiz, 2009 yılında AB Çerçeve Programları, AB Eğitim ve Kültür Programları ve diğer uluslar arası programlar konusunda araştırmacılara destek olman Proje Yönetim ve Destek Birimi(PRODEB)'ni kurmuştur. Birim araştırmacıları araştırma programları, AB Bireysel burslar ve destekleri, hareketlilik programları hakkında bilgilendirmekte ve teknoloji transferi üzerine de destek olmak için çalışmalara başlamaktadır. Ayrıca araştırmacıların dışında öğrencilerimizin de gençlik hareketliliğine katılımın sağlanması için gençlik çalışmaları ve programları hakkında da hizmet vermektedir.