DERECE PROGRAMLARI

: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü, nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, ülkemizin önemli doğal taş potansiyeline sahip olduğu Ege Bölgesindeki doğal taşların çıkarılması, işletilmesi, pazarlanarak ekonomiye kazandırılması, doğal taşla ilgili problemlere çözüm getirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Program, Mermercilik Programı adı altında kurulmuş olup 2009 yılında şimdiki ismini almıştır. Her yıl yaklaşık 60 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu-seçmeli tüm dersleri ve stajları başarı ile tamamlayanlar mezun olmaktadır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe'dir. Bölümümüzde yürütülen akademik çalışmalar özellikle kaya mekaniği, mermer ve agrega teknolojileri, ocak işletme ocak ve fabrika rehabilitasyonu, doğal taşın mimari tasarım ve uygulaması, mozaik oyma-kabartma ve heykel alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bölüm Doğal taş madenciliği, teknoloji ve kullanımı konularında uygulamalı eğitime dayalı Teknikerler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

2547 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca belirlenen ilgili Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumu mezunları sınavsız ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Sınavsız kayıt yapmak için 2547 sayılı kanunun 45. Maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik oratöğretim kurumlarından mezun olmalıdır. Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip teknikerler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır. Teknikerlere, mesleki bilgilerini kullanabilen, problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen Doğal taş madenciliği, teknolojisi ve kullanımı konularında uygulamalı eğitim vermektedir. Bu amaç doğrultusunda, programın temel dersleri Jeoloji ve Kayaç Bilgisi, Harita Bilgisi, Mermer Fabrika Makineleri, Kaya Mekaniği, Mermer Üretim Yöntemleri, Doğal Yapı Taşları ve Standartları, Ocak Jeolojisi dir. Laboratuvar dersleri kapsamında Kaya mekaniği laboratuvarı, zemin mekaniği laboratuvarı, mikroskop laboratuvarı ve jeoloji laboratuvarında doğal yapı taşların mikroyapısal, fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Program, Bologna Süreci kapsamında iyileştirme ve özdeğerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve analitik bilgilerini kullanır.
2   Doğal Taş olarak kullanılan kayaç malzemesinin (hammaddenin) temel özeliklerini tanımlar
3   Doğal Taş üretim sürecinde kullanılan ilgili makine ve ekipmanları tanır ve kullanabilir.
4   Doğal Taş Fabrika, atölye ve ocaklarda işletme aşamasında uygun şekilde düzenini sağlar.
5   Doğal Taşların genel standartları bilir.
6   Doğal Taş üretiminde isteğe bağlı mamul ve yarı mamul ürün elde edilmesini bilir.
7   Kullanıma uygun doğal taş seçimi , tasarım ve montaj uygulaması yapar.
8   İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9   Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanır.
10   Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı mezunları Doğal taş madenciliği, teknolojisi ve kullanımı alanlarında çalışan firmalarda istihdam edilmektedirler. Mezunlar ilgili firmalar ve kurumlarda tekniker, araştırmacı, satış elemanı olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı mezunları ÖSYM nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Mimarlık bölümlerine geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program öğretim planı 36 zorunlu ve 22 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin alınması gereken seçmeli ders sayısına oranı 120/20 AKTSdir. Birinci Yıl bahar yarıyılında 2 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl güz yarıyılında 8 AKTS kredilik seçmeli ders, İkinci yıl bahar yarıyılında 12 AKTS kredilik seçmeli ders alacaklardır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DYT 1001 BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TOR 1017 MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TOR 1021 TEKNİK RESİM ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 MER 1023 TEMEL SANAT EĞİTİMİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TOR 1025 JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 9 TOR 1019 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 MER 1019 GENEL KİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TOR 1026 MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MER 1024 ATOLYE MAKINE VE TECHIZATI ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 DYT 2004 MERMER FABRİKA MAKİNALARI ZORUNLU 2 2 0 3
B 7 DYT 2104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 8 TOR 2020 KAYA MEKANIGI ZORUNLU 2 2 0 4
B 9 DYT 2002 HARİTA BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 SSD 2010 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 SSD 2008 MESLEKİ İNGİLİZCE SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 SSD 2006 İLETİŞİM TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 SSD 2004 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 SSD 2002 FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DYT 3003 PAZARLAMA ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 DYT 3011 MERMER ÜRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 3 MER 2055 İŞLETME ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 DYT 3001 MONTAJ TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 DYT 3013 YONTU I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 DYT 3009 MERMER FABRİKA ÜRETİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 7 DYT 3007 OCAK JEOLOJISI ZORUNLU 2 2 0 3
G 8 DYT 3005 ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DYT 3041 SEKTÖREL KURUMLAR VE YARDIM FONLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 DYT 3035 MERMER MİNERALOJİSİ VE PETROGRAFİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TOR 3035 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 DYT 3043 MERMER ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TOR 3031 MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 DYT 3039 MERMERDE KALİTE KONTROL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TOR 3033 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 DYT 3037 DOĞAL YAPITAŞLARINDA BOZULMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 DYT 3033 AGREGA MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DYT 4004 İHRACAT - İTHALAT ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MER 2034 İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 DYT 4002 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA MERMER YATAKLARI VE CİNSLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 TOR 2010 İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 5 MER 2042 DOĞAL YAPI TAŞLARI VE STANDARTLARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 DYT 4104 STAJ (30 GÜN) STAJ 0 0 0 6
B 7 MER 2036 MADEN HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MER 4054 DOĞALTAŞ KORUMA VE BAKIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TOR 4052 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 DYT 4052 MERMERLERDE YÜZEY İŞLEM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 TOR 4032 JEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 DYT 4058 CAD-CAM VE CNC SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 DYT 4056 MERMER SARF MALZEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 DYT 4054 MERMER EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 TOR 4046 MOZAİK TASARIM VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 3
B 9 DYT 4050 MİMARİDE DOĞAL TAŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 TOR 4042 RAPOR HAZIRLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 DYT 4060 YONTU II SEÇMELİ 2 2 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Torbalı Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları' nın ilgili maddeleri uygulanır. Programda bağıl not sistemi uygulanmaktadır ve ders geçme notu en az DD mezuniyet notu ise en az CC'dir.

Mezuniyet Koşulları

Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü : Öğr.Gör. Ramazan Hacımustafaoğlu
E-posta: ramazan@deu.edu.tr
Tel: 0 232 8531820