DERS ADI

: UZMANLIK ALANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PAR 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇİLER AKISÜ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplinin, tez konuları ile ilgili güncel literatür, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Parazitoloji alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi,
2   Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi,
3   Uzman olacağı alan ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme,
4   Uzmanlık alanında araştırma yaparken karşılaştığı sorunları çözebilme yeteneği edinme,
5   zmanlık alanı konusunda edindiği bilgileri kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çalıştıkları alanlarla ilgili olarak SCI ve/veya SCI expanded kapsamında her türlü ilişkili yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

: 0 232 412 45 43

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma, 9.30 -10.15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek olay çalışması 4 1 4
Ödev Hazırlama 1 10 10
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 2 3 6
Laboratuvar defteri hazırlama 2 3 6
Laboratuvar'a Hazırlık 2 1 2
Sunum Hazırlama 2 2 4
Alan/saha çalışması 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Final 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555
ÖK.2535
ÖK.355
ÖK.455545
ÖK.5554