DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PAR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2

Dersi Veren Birim

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT SOYKAN ÖZKOÇ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Parazitoloji alanının çeşitli alanlarında, farklı kaynaklardan elde edinilen bilgilerin bilgisayar ortamında hazırlanarak bilimsel bir topluluk karşısında sunum yapılabilinmesi ve bilgilerin bu yöntemle pekiştirilebilmesi amaçlanmıştır. İlgili alandaki yetkili kişilerce hazırlanan sunumlara dinleyici olarak katılma ve yorum getirme yeteneğinin de geliştirilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Parazitoloji alanındaki araştırma konusunu net olarak tanımlayabilme (Bilgi),
2   Proje sunum planını sınıflandırabilme,
3   Parazitoloji alanında literatür araştırması yapabilme,
4   Topladığı bilgileri sentezleyebilme, çözümleyebilme, yorumlayabilme,
5   Hazırladığı sunumu görsel ve yazılı olarak bilimsel topluluk karşısında sunabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konularının belirlenmesi
2 Konu ile ilgili literatürlerin taranması ve araştırılması
3 Elde edilen literatürlerin değerlendirilmesi
4 Sunum hazırlanması
5 Seminer/ sunum yapılması
6 Konu ile ilgili literatürlerin taranması ve araştırılması
7 Elde edilen literatürlerin değerlendirilmesi
8 Sunum hazırlanması
9 Seminer/ sunum yapılması
10 Konu ile ilgili literatürlerin taranması ve araştırılması
11 Elde edilen literatürlerin değerlendirilmesi
12 Sunum hazırlanması
13 Seminer/ sunum yapılması
14 Rapor hazırlanması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır R.A. Day, Tübitak Yayınları, 1996.


Yardımcı kaynaklar:
Research in Medicine, G. Murrel, Cambridge University Press, 1999.
Scientific Writing: Easy when you know how, J. Peat, BMJ Publishing Group, 2002.
How to Write a Paper, G.M. Hall, BMJ Publishing Group, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bilgisayar ortamında araştırma ve sunum yapabilme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konu ile ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri, konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0 232 4124546

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13:30 - 14:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Sunum Hazırlama 3 2 6
Kitap Okuma 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.154455
ÖK.25455
ÖK.35555
ÖK.45445
ÖK.5455