DERS ADI

: PARAZİTOLOJİDE SEROLOJİK TANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ERS 5012 PARAZİTOLOJİDE SEROLOJİK TANI SEÇMELİ 1 4 0 7

Dersi Veren Birim

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SONGÜL BAYRAM DELİBAŞ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Parazitolojide kullanılan serolojik tanı yöntemlerini uygularken kullanılan teknik donanım ve malzemelerin, serolojik tanıda kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Serolojik test tekniklerini tanımlayabilme, örneklerle açıklayabilme ve uygulayabilme
2   Laboratuvar biyogüvenliğini tanımlayabilme ve ilişkilendirebilme
3   Serolojik testlerde kullanılan solusyon ve materyalleri sınıflayabilme ve hazırlayabilme
4   Serolojik testlerde kullanılan antijenleri hazırlayabilme
5   Hızlı tanı testlerini listeleyebilme ve uygulayabilme
6   Parazitozların tanısında kullanılan serolojik testleri sıralayabilme ve tanı kriterleri ile ilişkilendirebilme
7   Elektroforez ve western blot yöntemlerini ana hatları ile belirtebilme
8   Özellikli tanı yöntemlerini (Dye, Avidite, CF, ISAGA, immundiffuzyon vd ) tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Serolojik testlerde kullanılan teknik donanım ve özellikleri
2 Laboratuarda biyogüvenlik
3 Serolojik testlerde kullanılan tampon solusyonlar vb malzemelerin hazırlaması
4 Serolojik testlerde kullanılan antijenlerin hazırlanması
5 Aglütinasyon (HA, IHA) yöntemleri
6 Fleurosan mikroskobunun özellikleri ve floresan boyalar
7 Immunofloresans yöntemleri
8 Konvensiyonel ELISA yöntemleri
9 Özellikli ELISA yöntemleri
10 Elektroforez ve immunodiffüzyon yöntemleri
11 İmmunokromatografik yöntemler (Hızlı tanı testleri)
12 SDS Page ve western blot yöntemi
13 Diğer serolojik tanı yöntemleri (Dye, avidite, kompleman fiksasyon vb)
14 Parazitozların tanısında tercih edilen serolojik testler ve serolojik tanı kriterleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Parazitolojide Laboratuar, Ed. M. Korkmaz, Ü.Z. Ok, 2010
Yardımcı kaynaklar:
2. Özcel'in Tıbbi Parazit Hastalıkları Ed. M. Ali Özcel, 2007
3. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji, Ed. M. Ali Özcel, N. Turgay, A. İnci, E. Köroğlu, 2007
4. Diagnostic Medical Parasitology, Ed. Lynne Shore Garcia, 2007
5. Markell And Voge's Medical Parasitology, Ed. William A. Petri, David T. John, 2006

Diğer ders materyalleri: Uygulama dersleri için seroloji laboratuarlarında kullanılan malzemelerden ve teknik aletlerden yararlanılacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ara sınav ve final sınavı klasik olacak, uygulama soruları da içerecektir. Puanlamalar 100 üzerinden değerlendirilecektir

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavı klasik olacak, uygulama soruları da içerecektir. Puanlamalar 100 üzerinden değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0 232 412 45 44

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba, 13.30-14.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 10 1 10
Final Sınavına Hazırlık 20 1 20
Ödev Hazırlama 1 17 17
Sunum Hazırlama 1 16 16
Kitap Okuma 1 5 5
Laboratuvar defteri hazırlama 1 10 10
Uygulama sınavına hazırlık 1 9 9
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555554
ÖK.25555544
ÖK.3555554
ÖK.4555554
ÖK.555553454
ÖK.6555554
ÖK.7555554
ÖK.8555554