DERS ADI

: PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PAR 5007 PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇİLER AKISÜ

Dersi Alan Birimler

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Parazitolojinin anlam ve önemi, parazit, vektör, konak, simbiyotik ilişkiler kavramlarının öğrenilmesi, parazit-konak ilişkileri, taksonominin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Parazitlik ve parazitozların medikal önemini tanımlayabilme ve tartışabilme
2   Parazitlerin taksonomisini listeleyebilme
3   Parazit-konak ilişkisini, mekanizmasını ana hatları ile belirtebilme
4   Parazitlerin epidemiyolojisi, vektörlüklerini ve bulaşma yollarını tanımlayabilme ve açıklayabilme
5   Parazitlerin beslenme ve metabolizmasını belirtebilme ve örneklerle açıklayabilme
6   Parazitlerin gelişme ve çoğalmasını etkileyen faktörleri listeleyebilme
7   Parazitozların genel tanı yöntemlerini sıralayabilme ve ilişkilendirebilme
8   Parazitozların tedavi ve korunma prensiplerini tanımlayabilme ve tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Parazitolojiye giriş, parazitlerin önemi
2 Parazit, parazitlik, parazitoloji infeksiyon ve infestasyon ve simbiyoz kavramları.
3 Parazitlerin canlılar dizgesindeki yeri ve taksonemisi
4 Parazitlerin epidemiyolojisi ve vektörlükleri
5 Parazit- konak ilişkileri ve parazitlik çeşitleri
6 Parazitlerin konak üzerine patojen etkileri
7 Konakların savunma mekanizmaları
8 Parazit kaynakları ve bulaşma yolları, parazit konak ilişkisine etki eden ekolojik faktörler
9 Parazitlerde gelişme, üreme ve çoğalma
10 Parazitlerin beslenme ve metabolizmaları
11 Paraziter yaşama geçiş, adaptasyon ve adaptasyonu etkileyen faktörler
12 Parazitozların direkt tanı yöntemleri
13 Parazitozların indirekt tanı yöntemleri
14 Parazitozlardan korunma yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Özcel in Tıbbi Parazit Hastalıkları Ed. M. Ali Özcel, 2007

Yardımcı kaynaklar:
1. Genel Parazitoloji. Gülendame Saygı, 1999,
2. Diagnostic Medical Parasitology (5th ed.), Ed. Lynne Shore Garcia, 2007
3. Markell and Voge's Medical Parasitology (9th ed.), Eds. William A. Petri, David T. John, 2006
4. Atlas of Human Parasitology, Ed. Lawrence R, 2007

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik dersler ve dönem ödevi olarak yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 ODV Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV * 0.20 +FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavı klasik olacak, puanlamalar 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0 232 412 45 44

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba, 13.30-14.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 7 7
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155
ÖK.2544
ÖK.35
ÖK.45544
ÖK.55
ÖK.655
ÖK.75354444
ÖK.8544