DERS ADI

: MİKROBİYOLOJİDE BİYOGÜVENLİK İLKELERİ VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİK 5009 MİKROBİYOLOJİDE BİYOGÜVENLİK İLKELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 2

Dersi Veren Birim

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YAVUZ DOĞAN

Dersi Alan Birimler

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Laboratuvarda güvenli çalışma beceri ve alışkanlığını kazandırmak, çalışma sırasında ortaya çıkabilecek riskleri belirliyebilme ve ortaya çıkabilecek olası istenmeyen kazalara karşı gerekli koruyucu önlemleri uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Biyogüvenlik kavramı ve prensiplerini ana hatlarıyla belirtme
2   Hastalık yapabilecek patojenler ve bunlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları
3   Biyogüvenlik düzeyleri ile patojenler arasındaki risk bağlantısını ilişkilendirme
4   İyi mikrobiyolojik laboratuvar çalışma kurallarını uygulamak
5   Çalışılan ortama ilişkin risk değerlendirmesi yapabilme
6   Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar ve güvenli çalışma kuralları arasındaki ilişkiyi belirlemek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlar tanım ve önemi SUNUM
2 Biyogüvenlik tanımı prensipleri ( Biyolojik ajanların risk ölçütleri, Biyogüvenlik düzeyleri) SUNUM
3 Güvenli laboratuvar çalışma yöntemleri ve uygulamaları SUNUM
4 İkincil mekanik koruyucu sistemler (Biyolojik güvenlik kabin seçimi, kullanma) SUNUM
5 Kişisel korunma araçları (ne nerede, ne zaman) SUNUM
6 Kan kaynaklı patojenlere karşı kontrol ( riskler, evrensel korunma ilkeleri, güvenli çalışma kuralları, kaza sonrası tedavi ve takip) SUNUM
7 Dekontaminasyon ve dezenfeksiyon prensipleri ve uygulamaları SUNUM
8 Tıbbi atıkların işlenmesi ve yok edilmesi SUNUM
9 Kimyasallarla çalışma ilkeleri ( sınıflandırma, atılma ve MSDS kullanımı) SUNUM
10 Laboratuvar ortamının risk değerlendirilmesi SUNUM
11 Laboratuvar güvenlik denetimi UYGULAMA
12 Olgu sunumları ve değerlendirme TARTIŞMA

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laborotories 5th edition 2009, Centers for Disease Control and Prevention National Institutes of Health.
Yardımcı kaynaklar:
1. Laboratory biosafety manuel 3th edition 2004, World Health Organization, Geneva
2. Laboratory biorisk management standard 2008, European Comittee for Standardization
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Dokuz Eylül hastanesi Merkez Lab. Biyogüvenlik el kitabı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik eğitim, Uygulamalı eğitim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 BNS Başarı PO

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Laboratuvar kaynaklı olası etmen ve bunlara ilişkin risk ve koruyucu önlemlerin belirlenmesi ve kimyasallarla güvenli çalışma konusunda bir ödev ve sunumu;

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yavuz.dogan@deu.edu.tr
0533 3044999

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 1 11
Uygulama 1 2 2
Sunum Hazırlama 2 4 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 1 11
Ödev Hazırlama 2 3 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 38

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1445434443345
ÖK.2554345444355
ÖK.3555345543334
ÖK.4554333454334
ÖK.5554323443344
ÖK.6555334453344