DERS ADI

: TEMEL İMMUNOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABDURRAHMAN HÜSEYİN BASKIN

Dersi Alan Birimler

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Tıbbi Jeoloji Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Translasyonel Tıp Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, bağışıklık sisteminin bileşenleri hakkında (etkileşimler, bağışıklık sistemi yanıtları ve moleküler de düzenleme vb.)
bir fikir inşa etmeyi hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bağışıklık sisteminin komponentleri ve evreleri hakkında bilgi sahibi olabilme
2   Bağışıklık sisteminde yer alan hücreler ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3   Bağışık yanıtların tipleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4   Antijen, antijeni sunan ve antijene bağlanan yapılar hakkında bilgi sahibi olabilme
5   Doğal bağışık yanıt süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme
6   Kazanılmış bağışık yanıt süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bağışıklık sisteminin genel özelliklerinin tanıtımı. Doğal ve kazanılmış bağışıklık kavramları, Hücresel ve sıvısal bağışıklık kavramları
2 Bağışık yanıtın özellikleri, Bağışık yanıtın evreleri.
3 Bağışıklık Sisteminin hücreleri. Mononükleer (tek çekirdekli) hücrelerin (monosit ve makrofajlar) tanıtımı, Lenfoyid hücreler (tipleri, çeşitleri, nasıl harekete geçtikleri)
4 Granüllü hücreler (nötrofil, eozinofil ve bazofiller), Endotel hücreleri, İmmün sistemin hücrelerinin tiplendirilmesinde kullanılan yüzey moleküleri
5 Bağışıklık Sisteminin Doku ve Organları. Birincil lenfoyid organların (timus, kemik iliği) yapıları ve işlevleri, İkincil lenfoyid organlar (lenf düğümleri, dalak), Lenfositlerin vücutta dolaşımı ve yapışma (adezyon) molekülleri.
6 Antijen. Antijen, immünojen, epitop nedir , Antijenlerin yapısal özellikleri nelerdir
7 Antijenler nasıl bağlanır , T ` ye bağımlı ve T den bağımsız antijenler, Lektinler ve süperantijenler
8 Antikor. Antikorların moleküler yapısı (ağır hafif zincir, sabit değişken bölgeler, izotip, allotip, idiyotipik determinanlar)komplemanın harekete geçirilmesi), Antijen antikor ilişkileri (afinite avidite, çapraz tepkime,
9 Antikorların işlevleri (opsonizasyon,
10 Antijenle bağlanan yapılar. Temel doku uygunluk kompleksi (MHC) molekülleri, MHC molekülleri çeşitleri (MHC I ve II), işlevleri, yer aldıkları patolojik süreçler
11 Kompleman sistemi. Klasik, alternatif ve lektin yoluyla komplemanın harekete geçmesi
12 Yangı. Akut yangının gelişimi, kronik yangının gelişimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Essential Immunology, Ivan Roitt
2. Cellular and Molecular Immunology, Abul K. Abbas
3. Fundamental Immunology, Paul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Final
3 BNS Başarı VZ * 0.50 +FN* 0.50
4 BUT Bütünleme
5 BBN Başarı VZ * 0.50 +BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktılarının tamamı öğrenme hedefleri olarak teorik ders ve interaktif tartışma ile veriliyor.
Tüm çıktılar ara sınav ve final sınavı ile sınanıyor.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Hüseyin Baskın; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD.
Balçova, Izmir, Turkey. , huseyin.baskin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 4 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 1 4
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 76

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1554344443224
ÖK.2555444553324
ÖK.3555445553244
ÖK.4555444553244
ÖK.5555355553255
ÖK.6555345553355