DERS ADI

: TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI VE GELİŞİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5087 TÜRKİYE'DE ÇOCUK HAKLARI VE GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HANİFE KESKİN

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İlköğretimde çocuk hakları ve insan hakları konusunun önemini kavrayarak öğrenme ve öğretme sürecindeki kazanımından yararlanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çocuk haklarını genel hatlarıyla tanıma.
2   Çocuk hakları ile ilgili temel kavramları anlama.
3   Çocuk hakları değerleri oluşturma.
4   Çocuk haklarının eğitimdeki yeri ve önemini kavrama.
5   Türkiye'deki çocuğu ve onların haklarını içeren kanunları kavrama.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtılması ve giriş
2 Çocuk hakları felsefesi
3 Medeniyet, kültür ve çocuk hakları
4 Aile, çocuk, toplum, devlet
5 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'sinde yer alan temel ilkeler
6 Çocuğun medeni hakları ve özgürlükler
7 Ailenin ve aile içinde çocuğun korunması, yerleştirme durumunda çocuğun korunması
8 Ara Sınav
9 Temel sağlık ve refah
10 Eğitim, serbest zamanlarını değerlendirme ve kültürel etkinlikler
11 Özel korunma önlemleri ile korunması gereken çocuklar
12 Çocuk ihmali ve istismarı
13 Çocuk hakları eğitimi
14 Anayasada ve yasalarda çocuk, Çocuk hakları kültürü ve demokrasi
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Oğan, İsmail, Akıllı, Küçük Çocuk Hakları ve Çocuk Kültürü Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, Sistem Yayınları, 2000, İstanbul
Altunya, Niyazi, Vatandaşlık Bilgisi, Nobel yayın dağıtım, 2003, Ankara
Akıllıoğlu, Tekin, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, A.Ü.SBF. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No:13, 1995, Ankara
Akarslan, Mediha, Ana Hatlarıyla Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı, Alfa Yayınları, 1993, İstanbul
Türkiye'de Çocukların Durumu, Ön Rapor, Devlet İstatistik Enstitüsü ve UNICEF, Aralık, 1999, Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hanife.keskin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 7 10 70
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 2 20 40
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.135142
ÖK.223541
ÖK.312453
ÖK.414235
ÖK.55555555555555555