DERS ADI

: ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5046 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencileri. Psikodrama yöntemine ve yöntemin farklı alan ve tekniklerine göre dersi planlayıp uygulayabilmenin öğrenmeye olan katkısını kavrayabilmeli,
Psikodrama ile ilgili bir araştırmayı uygulayıp değerlendirebilmelidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek lisans öğrencisi Psikodrama tanım, yaklaşım ve kuramını bilir.
2   Bu yeterliklere/ özelliklere göre iletişim becerilerini geliştirir.
3   Bir dersi psikodramaya göre planlayabilir.
4   Planladığı dersi uygulayabilir.
5   Psikodrama kuramlarına uygun bir model önerebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikodrama tanımları, yaklaşım ve ilgili kuramlar
2 Psikodrama yöntemi, Sosyodrama, Monodrama,Çocuk oyunları, Yaratıcılık, Uyum, Güven, İletişim, Etkileşim, Spontanlık.
3 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama planlaması
4 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama Aşamaları Liderliği
5 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama kuram ve uygulamalar
6 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama kuram ve uygulamalar
7 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama kuram ve uygulamalar
8 Psikodrama, sosyodrama ve monodrama kuram ve uygulamalar
9 Ara Sınav
10 Uygulamalı psikodrama çalışması: Uzman öğretmen adayları için
11 Uygulamalı psikodrama çalışması: Uzman öğretmen adayları için
12 Uygulamalı Monodrama çalışması
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Ders planlaması ve uygulamaların değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Goleman D( 1998).Working with emotional Intelligence. New york:Bantam books.
Salovey,P.; Mayer,J.(1990). Emotional Intelligence.,Imagination,Cognition andPersonality, 9,185-544
Gardner H(1991).The Unschool Mind:How Chilren Think and How Schools Should Teach.New York. Basic Boks
Goleman D( 1998).Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Önemlidir, Varlık Yayınları, (Çev: B.S. Yüksel)
Moreno,J.L.(1972).Psychdrama. Progress in group and family thearapy.New yorkBrunner/Mazel
Özbek,A. Ve Leutz,G.(1987) Psikodrama.Ankara,Has Soy Matbaa
Dökmen, Ü (1985).Sosyometri ve psikodrama.Sistem Yay. Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Etkin öğrenme teknikleri, psikodrama monodrama çalışmaları/ bireysel Araştırmalar, Proje.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 3 12 36
Final Sınavına Hazırlık 3 12 36
Sunum Hazırlama 12 3 36
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.354
ÖK.45
ÖK.5555