DERS ADI

: İNSAN İLİŞKİLERİNDE DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5075 İNSAN İLİŞKİLERİNDE DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencileri; Duygusal ve sosyal zeka kuramına göre dersi planlayıp uygulayabilmenin öğrenmeye olan katkısını kavrar. EQ ve SI alanlarına göre öğretimi planlamanın farkını kavrar. EQ ve SI alanları ile ilgili bir araştırmayı uygulayıp değerlendirebilmelidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Master öğrencisi farklı zeka tanımları, yaklaşımlarını bilebilme
2   Duygusal ve sosyal zeka kuramsal modellerini bilebilme
3   Bu yeterliklere/ özelliklere göre dersi planlayabilme
4   Planladığı dersi uygulayabilme
5   Duygusal ve sosyal zeka modeli oluşturabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Zekanın farklı tanımları, duygusal ve sosyal zeka alanında yaklaşım ve kuramlar, ilgili kuramlar
2 Duygusal (DZ/DN) ve ve sosyal zeka (SZ) ilgili kuramlarda: nasıl açıklanmaktadır
3 Maslow ,Freud `un kuramları; John Meyer ve peter salovey in kuramı, Howard Gardner ın çoklu zeka kuramı
4 Transaksiyonel analiz, Neuro linguistic programlama
5 Empati, Sosyal sorumluluk liderliği
6 Golemen'ın DZ ve SZ modeli
7 Bar-on'un DZ ve SZ modeli
8 Ara Sınav
9 Bar-on'un DZ ve SZ modeli
10 Bar-on'un DZ modeli
11 Duygusal Zeka yeterlikleri, örnek olaylar
12 Duygusal Zeka, örnekler, ölçme araçları
13 Duygusal Zeka Kuramına eleştirel bakış
14 Uygulamaların değerlendirilmesi,Ders planlaması ve uygulamaların değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bar-on,R.(1997). Emotional quotient Inventory Tecnical Manuel. Toronto.Multi health systems
Bar-on,R.(2002). Emotional quotient Inventory Tecnical Manuel. Toronto.Multi health systems
Goleman D( 1998).Working with emotional Intelligence. New york:Bantam books.
Salovey,P.; Mayer,J.(1990). Emotional Intelligence.,Imagination,Cognition andPersonality, 9,185-544
Gardner H(1991).The Unschool Mind:How Chilren Think and How Schools Should Teach.New York. Basic Boks
Gardner H(1993a).Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, London: Fontana Pres. An Imprint of Harper Collins Publishers Second Edition
Gardner H(1993b). Multiple Intelligences. The Theory in Practice, New york Basic Boks, A Division of Harper Collins Publishers
Goleman D( 1998).Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Önemlidir, Varlık Yayınları, (Çev: B.S. Yüksel)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Etkin öğrenme teknikleri, grupla yaratıcı drama çalışmaları/bireysel Araştırmalar, Proje.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 4 12 48
Sunum Hazırlama 13 3 39
1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.255
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.555