DERS ADI

: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5050 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NECİP BEYHAN

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik öğretiminde karşılaşılan sorunları araştırarak çözüm yolları geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matematik derslerinde görülen başarısızlık nedenlerini belirleyebilme
2   Matematik öğretimini etkileyen öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve teknikleri
3   Ders araç gereç ve materyalleri bakımından mevcut öğretim düzenini değerlendirebilme.
4   Öğrencide matematik kaygısı ve olumsuz tutumun gelişmesinde olası nedenleri belirleyip, analizini yapabilme.
5   Matematik öğretiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik Derslerinde Görülen Başarısızlık Nedenleri
2 Matematik Derslerinde Görülen Başarısızlık Nedenlerinin Araştırılması
3 Matematik Kaygısı
4 Olası Nedenler Arasında Yer Alan Kullanılan Öğretim Yöntemleri
5 Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımların Temel Felsefesi Ve İlkeleri
6 Olası Nedenler Arasında Yer Alan Kullanılan Öğretim Yöntemleri
7 Mevcut Programın İçerik Açısından Değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Mevcut Programın İçerik Açısından Değerlendirilmesi
10 Mevcut Programın Etkinlikler Açısından Değerlendirilmesi
11 Öğrencinin Zihinsel Gelişimine Uygun Olmayan Öğretim Yaklaşımları
12 Öğrenme Stilleri
13 Ders Materyalleri Bakımından Mevcut Öğretim Düzenin İncelenmesi
14 İlgili Araştırmalar Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
15 Yarıyıl sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Altun. Murat. (2005), Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi, Alfa Aktüel Akademi Yayıncılık, Bursa.
Açıkgöz, K. (2005). Aktif Öğrenme. 7. Baskı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Baykul, Yaşar.(2011), İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar), Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Oklun, S.,Toluk, Z. (2007), İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi,Maya Akademi Yayıncılık, Ankara.
Olkun,S.,Toluk-Uçar, Z.(2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar, Ekinoks Yayınları Ankara.
Özçelik, Durmuş Ali ve Diğerleri (1997). İlköğretim Matematik Öğretimi. YÖK/ Dünya Bankası , Ankara.
Özden, Y. (1999). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Yayıncılık. Ankara.
MEB.(2005). İlköğretim 1-5. Sınıflar Matematik Programı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Sunum, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Örnek Olay.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

necip.beyhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 4 6 24
Final Sınavına Hazırlık 4 6 24
Ödev Hazırlama 8 6 48
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.1555
ÖK.255
ÖK.344
ÖK.4443
ÖK.5555