DERS ADI

: ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5071 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HÜLYA HAMURCU

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencileri; Drama yöntemine ve yöntemin farklı alan ve tekniklerine göre dersi planlayıp uygulayabilmenin öğrenmeye olan katkısını kavrar. Drama ile ilgili bir araştırmayı uygulayıp değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek lisans öğrencisi farklı drama tanımları, yaklaşımları ve kuramsal modellerini bilir.
2   Farklı drama tekniklerini uygulayabilme.
3   İlköğretime yönelik drama uygulamaları geliştirebilme.
4   Bu yeterliklere, özelliklere göre dersi planlar ve uygulama yapabilme
5   Derslerinde drama uygulamalarından yararlanmaya yönelik olumlu tutumlar geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dramanın farklı tanımları, yaklaşım ve ilgili kuramlar
2 Yaratıcı drama yöntemi, , Oyun ve Tiyatro ilişkileri
3 Yaratıcı drama planlanması
4 Yaratıcı drama Aşamalar
5 Yaratıcı drama teknikler
6 Doğaçlamanın yapılandırılması
7 Doğaçlamanın yapılandırılması
8 Ara Sınav
9 Yaratıcı Dramada Liderlik ve Doroty Heathcote Uzman Rolü Yaklaşımı
10 Süreç Drama
11 Forum tiyatro
12 Uygulamalı yaratıcı drama
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Ders planlaması ve uygulamaların değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Fleming, M. 1994. Starting Drama Teaching. David Furton Publishers. London.
Fulford, J., Hutchıngs, M., Ross, A. ve Schmıtz, H. 2001. İlköğretimde Drama. (Çev. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamaoğlu). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
McCaslin, N. 1990. New Direction in Creative Drama. NF vol. 70, ıs.:3, p34, 3p.
ONeil, C. and Lambert, A. 1991. Drama Structures A Pratical Handbook for Teachers. Heinemann Educational Books, Inc. Chelpenman, Ingland.
Önder, A. 1999. Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. İstanbul.
Pinciotti, P. 1993. Creative Drama and Young Children: The Dramatic Learning Connection. Arts Education Policy Review, vol. 94, ıssue: 6, p24, 5p. ISSN: 1063-2913.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Etkin öğrenme teknikleri, grupla yaratıcı drama çalışmaları/bireysel Araştırmalar, Proje.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 2 12 24
Sunum Hazırlama 12 3 36
Tasarım Projesi 12 3 36
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 206

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55