DERS ADI

: SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5083 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEHMET ÖZER

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yaratıcı çocuk edebiyatı bilicini, Öğrenme stratejilerini ve programını geliştirebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkçenin Tarihi gelişimini, temel kavramlarını ve kaynak metinlerini bilebilme,
2   Türkçede temel dilbilgisi çalışmalarını ve temel sözlüklerini bilebilme,
3   Türkçe Öğretim Yöntemlerini bilebilme ve uygulayabilme,
4   Okuma, dinleme, okuduğunu anlama, konuşma, yazma yöntemlerini bilebilme ve uygulayabilme,
5   Şiir, hikâye, roman, tiyatro metinleriyle Türkçe öğretimini gerçekleştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkçenin Tarihi gelişimi.
2 Türkçenin kaynak metinleri bilgisi.
3 Türkçede temel dilbilgisi çalışmaları, temel sözlükler.
4 Türkçenin temel kavramları.
5 Türkçe Öğretim Yöntemleri
6 İlk okuma yazma öğretimi.
7 Okuma, dinleme, okuduğunu anlama, konuşma, yazma yöntemleri.
8 Ara sınav
9 Dilbilgisi öğretimi; ses, kelime grupları, bütünden parçaya, parçadan bütüne cümle tahlili öğretimi.
10 Şiir metinleriyle Türkçe öğretimi
11 Hikâye, roman metinleriyle Türkçe öğretimi
12 Türkçe öğretiminde ortamlar.
13 Türkçe öğretiminde araç-gereç kullanımı.
14 Türkçe öğretiminde Türk çocuk edebiyatından yararlanma. Türkçede ölçme ve değerlendirme
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

TÜRKİYE TÜRKÇESİ
Aksan, Doğan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, 2. b. Bilgi y. [Ankara] 2001
Banguoğlu, Tahsin Türkçenin Grameri, 4.b. TDK y. Ankara, 1995
Bilgegil, Kaya. Türkçe Dilbilgisi, 3. b. Dergâh y. İstanbul 1984
Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi, İstanbul,
Güneş, Sezai. Türk Dili Bilgisi, İzmir 2009
Hacıeminoğlu, Necmettin, Türk Dilinde Edatlar,
Hatiboğlu, Vecihe. Türkçenin Sözdizimi, 2.b. DTCF y. Ankara 1982
Karahan, Leyla. Türkçede Söz Dizimi- Cümle Tahlilleri, Ankara 1993

TKAE, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü
Gülensoy, Tuncer. Türkçe El Kitabı,

DİLBİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ
Eren, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bulak Neşriyat, 1999
Hatiboğlu, Vecihe Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 4.b. TDK y. Ankara, 1982
Korkmaz, Zeynep Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK y. Ankara 1992, TDK y. 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösterme, tartışma, soru-cevap, örnek olay,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.ozer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 6 60
Ödev Hazırlama 8 5 40
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15544151551114155
ÖK.25544151551114155
ÖK.35544151551114155
ÖK.45544151551114155
ÖK.55544151551114155