DERS ADI

: SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK PROGRAMININ İNCELENMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5007 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK PROGRAMININ İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NECİP BEYHAN

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İlköğretim (1-5. sınıflar) matematik programını, program öğelerine ve dış ölçütlere göre değerlendirebilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matematik programının, önceki programla olan temele alınan yaklaşım, hedefler, içerik,
2   Matematik programını dünyadaki gelişmeler açısından değerlendirebilme.
3   Yeni matematik programının öğrenci ve öğretmen rolündeki değişimini kavrayabilme.
4   Yeni matematik programının etkili uygulanabilmesi için eğitimin bileşenler olan yönetici,
5   Programın başarılı biçimde uygulanabilmesi için araç-gereç, eğitim ortamı, ders kitabı, vb.
6   Matematik programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik programının önceki programla temele alınan yaklaşım açısından karşılaştırılması
2 Matematik programının önceki programla hedefler açısından karşılaştırılması
3 Matematik programının önceki programla içerik açısından karşılaştırılması
4 Matematik programının önceki programla öğrenme-öğretme süreci açısından karşılaştırılması
5 Matematik programının önceki programla ölçme ve değerlendirme açısından karşılaştırılması
6 Matematik programının dünyadaki gelişmeler açısından değerlendirilmesi
7 Matematik programının dış ölçütler açısından değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Matematik programının uygulanmasında eğitim bileşenlerinin etkisi
10 Matematik programının etkililiği ve öğretmenlerin eğitimi
11 Matematik programının etkililiği ve eğitim ortamı
12 Matematik programının etkililiğini sağlamada ders araç gereçleri ve materyallerinin sağlanması ve kullanımı
13 Matematik programının etkililiğini sağlamada dinamik program değerlendirme yaklaşımlarının önemi
14 Matematik programının uygulanmasında sorunlar ve çözüm öneriler
15 Yarıyıl sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Altun. Murat. (2005), Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi, Alfa Aktüel Akademi Yayıncılık, Bursa.
Baykul, Yaşar.(2011), İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar), Pegem A Yayıncılık, Ankara.
MEB.(2005). İlköğretim 1-5. Sınıflar Matematik Programı.
Oklun, S.,Toluk, Z. (2007), İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi,Maya Akademi Yayıncılık, Ankara.
Olkun,S.,Toluk-Uçar, Z.(2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar, Ekinoks Yayınları Ankara.
Özçelik, Durmuş Ali ve Diğerleri (1997). İlköğretim Matematik Öğretimi. YÖK/ Dünya Bankası , Ankara.
Özden, Y. (1999). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Yayıncılık. Ankara.
Sönmez, V. (2010).Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Anlatım,
2. Sunum,
3. Tartışma,
4. Soru-Yanıt,
5. Uygulama,
6. Problem Çözme
7. Beyin Fırtınası,
8. İşbirliğine Dayalı Öğrenme,
9. Proje Tabanlı Öğrenme,
10. Örnek Olay.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

necip.beyhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Ödev Hazırlama 9 6 54
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 16 5 80
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.155
ÖK.245
ÖK.355
ÖK.43
ÖK.55
ÖK.655