DERS ADI

: SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YENİ KURAM VE UYGULAMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5003 SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE YENİ KURAM VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYFER KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sınıf öğretmenliği yüksek lisans öğrencisinin çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlara dayanarak uygulama ve araştırma yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili yeni öğrenme ve öğretme kuramlarına yönelik birikimine sahip olabilme.
2   Öğrenme ve öğretme kuramlarına ilişkin yabancı dilde yapılmış literatür araştırması yapabilme.
3   Öğrenme ve öğretme kuramlarına uygun dersi planlayarak uygulayabilme.
4   Öğrenme ve öğretme kuramlarına göre bir eğitimsel araştırma problemini nicel ya da nitel yöntemlerle tezinde uygulayabilme .
5   Öğrenme ve öğretme kuramları ile ilgili bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
6   Eğitimsel gelişmeleri izleyip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme .

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenme ve öğretme sürecinin kuramsal temelleri / Davranışçı Öğrenme Kuramı
2 Sosyal Öğrenme Kuramı Grup Sunumları
3 Bilişsel Öğrenme Kuramı / Öğrenme Stratejileri
4 Tam Öğrenme Modeli
5 Çoklu Zeka Kuramı
6 İşbirlikli Öğrenem Yöntemi
7 Düşünme Becerileri
8 Öğrenme Stilleri
9 ARA SINAV
10 Senaryo Temelli Öğrenme
11 Beyin Uyumlu Öğretim
12 Yapılandırıcı Yaklaşım
13 Allestorik Öğrenme
14 Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Proje Temelli Öğrenme
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, VA:
Bainer, P.L.; Metcalf, K. (1995). The Act of Teaching. U.S.A: McRow-Hill.
Fisher R. (1995). Teaching Children toThink. U.K.
Joyce, Bruce and Marsha Weil. (1992). Models of Teaching. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Kemp, M., Gary R. Morrison, Steven, M. Ross. (1998). Designing Effective Instruction. New Jersey: Prentice- Hall.
Lefrançois. G.R. (1998). Psychology for Teaching. USA.
Marlove, B.A.; Page, M.L. (1998). Creating and Sustaining the Constructivist Classroom. U.S.A: Sage Publications Company.
Marzano, R.J.; Pickering, D.J.; Block, J.E. (2002). Classroom Instruction That Works. U.S.A: ASCD.
McNeil, J. (1996). Curriculum: A Comprehensive Introduction. U.S.A: Harper College Publishers.
Pratt, David. (1980). Curriculum: Design and Development. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Pub.
Schunk, Dale, H.( 2009).Öğrenme Teorileri,Eğitimsel Bir Bakışla, Çev. Muzaffer Şahin, Ankara, Nobel yayıncılı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Anlatım Yöntemi
2. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
3. Soru-Yanıt Tekniği
4. Tartışma Yöntemi
5. Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri ya da sunumları ara sınav notuna eklenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenme düzeyleri ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.
2. Öğrenci sunumu ya da ödevleri ara sınav notuna eklenerek değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %80 'ine katılım zorunludur.
2. Etik olmayan her türlü davranış disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğretim üyesi uygulamalı sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize ve final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayferkocabas@gmail.com, ayfer.kocabas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 12 2 24
Sunum Hazırlama 12 3 36
Tasarım Projesi 12 3 36
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65