DERS ADI

: BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI VE UYGULAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5032 BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYFER KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sınıf öğretmenliği yüksek lisans öğrencisinin bilişsel gelişim kuramlara dayanarak uygulama ve araştırma yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenmenin bilişsel kuramlarını tanıyabilme.
2   Bilişsel gelişim kuramlarını kavrayabilme.
3   Bilişsel gelişim kuramlarına göre ders planları hazırlayabilme.
4   Bilişsel gelişim kuramlarına göre araştırma önerisi hazırlayabilme.
5   Bilişsel gelişim kuramlarına göre uyguladığı araştırmayı değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenmenin Doğası/Temel Kavramlar
2 J. Piaget/Bilişsel Gelişim
3 D. Ausubel/Anlamlı Öğrenme
4 J. Brunner/ Keşif Yoluyla öğrenme
5 B. Bloom/Tam Öğrenme Kuramı
6 Vygotsky Sosyal/Kültürel Öğrenme ve Dil Gelişimi
7 Bandura /Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı
8 Öz Belirleyicilik, Öz Düzenleme, Öz Değer Kuramları
9 ARA SINAV
10 R. M. Gagne ve Öğrenme Kuramı
11 R.R. Skemp /Z.Dienes
12 Bilgi İşleme Kuramı
13 Çoklu Zeka Kuramı
14 Beyin Uyumlu Öğrenme Yapılandırıcı Öğrenme- Yaratıcı Düşünme
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Internet siteleri, bilimsel yayınlar, dergiler, makaleler, tezler, kongre, sempozyum kitapçıkları.
Bellanca, James.(1997).Active Learning Handbook for the Multiple Intellegences Classroom.USA.IRI/Skylight Training and Publising Inc.
Bruner, Jerome.(1960).The Process of Education, Cambridge:Harward University Press
Bloom, Benjamin,(1956).Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain, New York, David Mckay Co,Inc
Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21. Centruy, New York, NY: Basic Books
Gardner, H. (1991). The Unschooled Mind: How Children Think&How Schools Should Teach, New York: Basic Books Published
Piaget,J( 1928).Judgement and Reasoning in the Child, New York, :Harcourt Brace Jovanovich.
Piaget, J.(1951)Play, Dreams and Imitation in Childhood, London, Routledge and Kegan Paul,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Anlatım Yöntemi
2. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
3. Soru-Yanıt Tekniği
4. Tartışma Yöntemi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri ya da sunumları ara sınav notuna eklenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenme düzeyleri ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.
2. Öğrenci sunumu ya da ödevleri ara sınav notuna eklenerek değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %80'ine katılım zorunludur.
3. Etik olmayan her türlü davranış disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
4. Öğretim üyesi uygulamalı sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize ve final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayferkocabas@gmail.com, ayfer.kocabas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 2 13 26
Final Sınavına Hazırlık 3 13 39
Sunum Hazırlama 15 3 45
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.354
ÖK.45
ÖK.5555