DERS ADI

: SINIF ÖĞRETMENLİĞİ FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5040 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HÜLYA HAMURCU

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Fen ve teknoloji dersindeki temel fen kavramları ve kavram öğretiminde yararlanılabilecek yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olabilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   3. ve 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde yer alan temel fen kavramları bilgisi.
2   Fen kavramlarının öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri kavrayabilme.
3   Bu yöntem ve tekniklere uygun örnek uygulama örnekleri, etkinlikleri geliştirebilmeli.
4   Geliştirilen bu etkinlikleri değerlendirebilme.
5   Fen ve teknoloji konularına yönelik olumlu tutumlar geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma ve ders programının açıklanması
2 İlkokuldaki fen kavramlarının analizi-1
3 İlkokuldaki fen kavramlarının analizi-2
4 Kavram öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
5 Kavram karikatürleri
6 Kavram haritaları
7 Kavram öğretiminde kullanılan diğer grafik araçlar
8 Ara sınav
9 Kavram yanılgıları ve Kavramsal değişim metinleri
10 Fen öğretiminde Analojilerin kullanımı
11 Beyin temelli öğrenme ve kavram öğretimi
12 Öğrencilerin geliştirdiği örneklerin tartışılması-1
13 Öğrencilerin geliştirdiği örneklerin tartışılması-2
14 Öğrencilerin geliştirdiği örneklerin tartışılması-3
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Bahar,M. (2006). (eds).Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegem A Yayıncılık; Ankara.
- Karamustafaoğlu, O.ve Yaman, S. ( 2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Anı yayıncılık: Ankara.
- Bağcı Kılıç, G. (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında İlköğretim Bilim Öğretimi Morpa yayını: İstanbul.
- Aydoğdu, M. Ve Kesercioğlu,T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (eds). Anı Yayıncılık: Ankara.
- Çepni, S. (2005). (eds). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi Pegem A yayıncılık: Ankara.
- Cross, R. (1996). Teaching Primary Science. Longman Ltd: Australia.
- Bosak,V.S. (1991). Science is. Scholastic. U.S.A.
- Carin, A.A. (1997). Guided Activities For Elementary School Science. Fourth Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A.
- Carin, A.A. (1997). Teaching Modern Science. Seventh Edition. Merrill/ Prentice Hill: Ohio,U.S.A.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Grup Çalışması, Soru-cevap, Tartışma, Bilgisayarlı sunumlar, Sunumlar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.hamurcu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.14
ÖK.25
ÖK.332344
ÖK.43
ÖK.52