DERS ADI

: FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5055 FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HÜLYA HAMURCU

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Fen bilgisi dersinin öğrencilere kazandırması gereken temel fen kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve fen eğitimindeki çağdaş yaklaşımları kavrayabilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İlkokul 3. ve 4. sınıf fen ve teknoloji öğretiminde yer alan kazanımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
2   Sınıf öğretmenliği fen öğretiminde uygulanmakta olan çağdaş öğrenme yaklaşımlarını ve öğretim modellerini kavrayabilme.
3   Bu yaklaşımlara uygun örnek uygulama örnekleri, etkinlikleri geliştirebilmeli.
4   Geliştirilen bu etkinlikleri değerlendirebilme.
5   Problem çözme, yaratıcı düşünebilme, eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma ve ders programının açıklanması
2 Fen öğretiminde Çoklu zekâ kuramı
3 Buluş yolu ile öğrenme
4 Fen öğretiminde Aktif öğrenme yöntem ve teknikleri
5 Fen öğretiminde İşbirlikli öğrenme 5 E modeli ve fen öğretimi
6 Yapılandırmacılık ve fen öğretimi ( 5 E modeli vb.)
7 Argümantasyon tabanlı fen öğretimi
8 Ara sınav
9 Fen öğretiminde Kavram karikatürü ve kavram haritaları, zihin haritaları
10 Fen öğretiminde Proje tabanlı ve Probleme dayalı öğrenme
11 Fen öğretiminde Analoji ve dramanın kullanımı
12 Farklı ülkelerdeki öğretim metotlarının tartışılması-1
13 Farklı ülkelerdeki öğretim metotlarının tartışılması-2
14 Derse ait içeriğin, metot ve tekniklerin değerlendirilmesi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Selçuk,Z. vd.(2002). Çoklu Zekâ Uygulamaları, Nobel Dağıtım: Ankara.
-Kaptan, F.(1998) Fen Bilgisi Öğretimi, Anı yayıncılık: Ankara.
- Gürdal,A vd. (2001). Fen Eğitimi İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler, MÜ. Yayını:İstanbul.
- Cross, R. (1996). Teaching Primary Science, Longman Ltd. Australia.
- Bosak,V.S. (1991). Science is. Scholastic. U.S.A.
- Carin, A.A. (1997). Guided Activities For Elementary School Science. Fourth Edition. Merrill/ Prentice Hill.Ohio,U.S.A.
-Carin, A.A. (1997). Teaching Modern Science. Seventh Edition. Merrill/ Prentice Hill.Ohio,U.S.A.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Grup Çalışması, Soru-cevap, Tartışma, Anlatım, Gösteri, Bilgisayar destekli öğretim.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.hamurcu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.4333
ÖK.554