DERS ADI

: SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5042 SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYFER KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sınıf öğretmenliği master öğrencisinin öğrencilerinin farklı öğrenme yolları olduğunu bilerek, bu öğrenme yollarına göre dersi planlayıp uygulayabilmelerini, bu konuda araştırma yaparak eleştirel bakabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çoklu Zeka alanlarına göre dersi planlayıp uygulayabilme
2   Çoklu Zeka alanlarına göre öğretimi planlamanın farkını kavrayabilme
3   Çoklu Zeka alanları ile ilgili bir araştırmayı planlayabilme
4   Çoklu Zeka alanları ile ilgili planlanan bir araştırmayı uygulayabilme
5   Çoklu zeka alanları konusunda yapılmış bir araştırmayı değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Zekanın farklı tanımları
2 Sözel-Dilsel Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
3 Mantıksal-Matematiksel Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
4 Görsel-Uzamsal Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
5 Müziksel-Ritmik Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
6 Bedensel Kinestetik Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
7 Sosyal-Kişilerarası Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
8 Ara Sınav
9 Özedönük-Bireysel Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
10 Doğacı Zeka Alanı öğretimin ve planlanması
11 Varoluşçu Zeka Alanı ve öğretimin planlanması
12 Duygusal Zeka ve öğretimin planlanması
13 Ders planlaması ve uygulamaların değerlendirilmesi
14 Çoklu Zeka Kuramına eleştirel bakış
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gardner H(1991).The Unschool Mind:How Chilren Think and How Schools Should Teach.New York. Basic Boks
Gardner H(1993a).Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, London: Fontana Pres. An Imprint of Harper Collins Publishers Second Edition
Gardner H(1993b). Multiple Intelligences. The Theory in Practice, New york Basic Boks, A Division of Harper Collins Publishers
Gardner H(1999). Çoklu Zeka, Görüşmeler ve Makaleler: İstanbul, Enka Okulları Eğitim Dizisi, (Çev:Meral Tüzel)
Goleman D( 1998).Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Önemlidir, Varlık Yayınları, (Çev: B.S. Yüksel)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Anlatım Yöntemi
2. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
3. Soru-Yanıt Tekniği
4. Tartışma Yöntemi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


1.Öğrencilerin öğrenme düzeyi ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.
2.Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ya da ödevler doğrudan ara sınav notuna eklenecektir.
3.Yıl sonu sınavı yazılı sınav ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayferkocabas@gmail.com, ayfer.kocabas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Sunum Hazırlama 10 2 20
Vize Sınavına Hazırlık 3 12 36
Final Sınavına Hazırlık 3 12 36
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.15
ÖK.255
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.555