DERS ADI

: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5038 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NECİP BEYHAN

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematiğin yapısı, matematik öğrenmenin psikolojik temelleri, matematiksel düşüncenin gelişmesinde öğrencilerin doğrudan yaşantılarına dayalı öğrenme-öğretme kuramlarını kavrayabilme; bu kuramların uygulamasını değişik matematiksel etkinlikler üzerinde örneklendirerek derinleşebilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matematiksel düşünme ve matematiğin yapısını açıklayabilme.
2   Matematik öğrenmenin psikolojik temellerini kavrayabilme.
3   Matematik öğrenmeyi olumlu yönde etkileyen öğrenme- öğretme kuramlarını açıklayabilme
4   Matematiği öğretme ve öğrenmeye ilişkin etkili öğretim yaklaşımlarını kavrayabilme ve örnek ders planları geliştirebilme.
5   Etkili matematik öğrenmeyi sağlayıcı ders materyallerini tanıma, geliştirip, kullanabilme.
6   Matematik kaygısına, başarısızlığına neden olan öğretmen davranış ve uygulamalarının analizini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik nedir Matematiksel düşünme ne demektir
2 Matematik öğrenmenin psikolojik temelleri: Piaget ve Bruner in zihinsel gelişim kuramları
3 Zihinsel gelişim kavramlarının matematiksel örneklerle açıklanması
4 R.R. Skemp: Matematik Öğrenmenin Psikolojisi
5 Matematik öğrenmenin psikolojik temelleri: Gagné nin Öğretim Etkinlikleri Kuramı
6 Hans Freudenthal in Gerçekçi Matematik Eğitimi
7 Yapılandırmacılık ve matematik eğitimi
8 Zoltan P. Dienes in Matematik Öğrenme Kuramı
9 Ara sınav
10 Bruner in Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı ve Matematik Öğretimi
11 Bloom un Tam Öğrenme Modeli ve Matematik Öğretimi
12 Glaser in Temel Öğrenme Modeli ve Matematik Öğretimi
13 Matematik öğretiminde araç-gereç ve materyallerin önemi
14 Matematik başarısı ve kültürel etkenler
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Altun. Murat. (2005), Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi, Alfa Aktüel Akademi Yayıncılık, Bursa.
Açıkgöz, K. (2005). Aktif Öğrenme. 7. Baskı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Baykul, Yaşar.(2011), İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar), Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Senmoğlu, N. (2005), Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitapevi, Ankara.
Oklun, S.,Toluk, Z. (2007), İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi,Maya Akademi Yayıncılık, Ankara.
Olkun,S.,Toluk-Uçar, Z.(2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar, Ekinoks Yayınları Ankara.
Özçelik, Durmuş Ali ve Diğerleri (1997). İlköğretim Matematik Öğretimi. YÖK/ Dünya Bankası , Ankara.
Özden, Y. (1999). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Yayıncılık. Ankara.
Özden, Y. (2003). Ögrenme ve Ögretme. Besinci baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
MEB.(2005). İlköğretim 1-5. Sınıflar Matematik Programı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Sunum, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Örnek Olay.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

necip.beyhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 5 6 30
Final Sınavına Hazırlık 2 6 12
Ödev Hazırlama 4 6 24
Sunum Hazırlama 4 6 24
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 170

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.14
ÖK.255
ÖK.3554
ÖK.4555
ÖK.555
ÖK.64