DERS ADI

: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5067 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYFER KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İşbirlikli öğrenmenin. üst düzey bilişsel stratejileri geliştirdiğini kavrayarak bu yöntem ile araştırma yapabilmeyi sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşbirlikli öğrenmenin öğrencinin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel gelişimine olan katkısını kavrayabilmeli,
2   İşbirlikli öğrenmenin diğer öğrenme yöntemlerinden farklılıklarını kavrayabilmeli,
3   İşbirlikli öğrenme tekniklerine uygun olarak bir dersi planlayıp, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.
4   İşbirlikli Öğrenme ile ilgili araştırmalar yapabilmelidir.
5   İşbirlikli Öğrenme ile ilgili araştırmaları değerlendirebilmelidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşbirlikli öğrenmenin tanımı, diğer grup çalışmalarından farklılıkları, ilkeleri. Grup araştırması sunumları
2 İşbirlikli öğrenmede öğretmen ve öğrenci rolleri
3 İşbirlikli öğrenmede ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme
4 Grup oluşturmada stratejiler
5 İşbirlikli öğrenmenin dayandığı gelişim ve öğrenme kuramları
6 Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri
7 Takım-Oyun-Turnuva
8 Ara Sınav
9 İkili Denetim Tekniği
10 Akademik Çelişki
11 Düşün-Çiftleş-Paylaş
12 İşbirlikli Grup Araştırması
13 Birlikte Öğrenme Tekniği
14 Birleştirme Tekniği
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Johnson,D.W, Johnson R.T, Smith, K.A (1991).Active Learning:Cooperation in the College Class-Room, Interection, Book Company, Edine MN.
2. Johnson,D.W, Johnson R.T, Holubec,E.J.(1994).The New Circles of Learning:Cooperation, in the Class-room and School, ASCD, Publication,USA
3. Johnson,D.W, Johnson R.T, Holubec,E.J.(1994).The Nuts & Bolts of Cooperative Learning, USA, Interaction Book Company

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. İşbirlikli Öğrenme Teknikleri
2. Soru-cevap
3. Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri ya da sunumları ara sınav notuna eklenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayferkocabas@gmail.com, ayfer.kocabas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 10 3 30
Final Sınavına Hazırlık 10 3 30
Ödev Hazırlama 6 2 12
Sunum Hazırlama 6 2 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.155
ÖK.25555
ÖK.355
ÖK.45
ÖK.54