DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSÖ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3

Dersi Veren Birim

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYFER KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literatür araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literatür ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Verilen bir konuda detaylı bir literatür araştırması yapabilir.
2   İlgi alanında ya da farklı bir alanda önceden tanımlanmış bir problem çözüm üretebilmek adına literatür araştırması verilerini sınıflandırabilir.
3   Literatür araştırması sonuçlarını sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
4   Literatür araştırması sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilir.
5   Hazırladığı raporu bir dinleyici topluluğun önünde güvenle sunabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
2 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak (devam)
3 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
4 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
5 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
6 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
7 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak (Devam)
8 Yapılan gelişmelerin izlenmesi
9 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
10 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak (Devam)
11 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
12 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
13 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
14 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı (Devam)
15 Raporun tamamlanması ve dinleyici bir kitle önünde Sunulması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler
Ana kaynak:
Yardımcı kaynaklar:
Referanslar:
Diğer ders materyalleri:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 6 6
Sunum Hazırlama 1 14 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.1445
ÖK.2445
ÖK.3445
ÖK.4445
ÖK.5445