DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİNDE AKADEMİK YAZMA UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5020 MATEMATİK EĞİTİMİNDE AKADEMİK YAZMA UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT IŞIKHAN UĞUREL

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Katılımcılara akademik yazmanın genel ilkelerini kavratarak matematik eğitimi alanında akademik yazma becerilerinin geliştirilmesine katkı yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Akademik yazım ve diğer yazım türleri arasındaki farkları kavrama
2   Akademik yazım türlerini, her bir türün temel özelliklerini ve aralarındaki farkları kavrama
3   IMRAD'a olan gereksinimi ve bu yazım şablonunun özelliklerini kavrama
4   Bildiri, makale, poster ile tez yazım süreçleri arasındaki farkları kavrama ve açıklama
5   Matematik eğitimi alanında akademik yazma yapabilme ve sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimde akademik yazıma (AY) duyulan gereksinim ve AY nin önemi.
2 Akademik yazma ve diğer yazım türleri arasındaki farklar
3 Akademik yazım türleri ve aralarındaki farklar Poster, Bildiri, Makale ve Tez
4 IMRAD yöntemi ve uygulama örneklerinin incelenmesi
5 IMRAD yöntemi ve uygulama örneklerinin incelenmesi
6 Metin içi ve Kaynakça/Referans yazım kuralları. APA ya bakış.
7 Tez yazım kurallarına ve tez bölümlerine bakış.
8 Ara Sınav
9 Araştırma problemi nasıl yazılır Uygulama çalışması
10 Özet ve anahtar kelimeler nasıl yazılır Uygulama çalışması
11 Giriş nasıl yazılır Uygulama çalışması
12 Yöntem nasıl yazılır Uygulama çalışması.
13 Bulgular nasıl yazılır Uygulama çalışması
14 Sonuç nasıl yazılır Uygulama çalışması
15 Tartışma ve öneriler nasıl yazılır Uygulama çalışması. Tez yazımına yönelik anahtar noktalar ve öneriler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-- Academic Writing for Graduate Students, Essential Tasks and Skills, (2001). Carolyn G. Madden and John M. Swales, The University of Michigan Press.
-- Academic Writing and Publishing, A Practical Handbook, (2008). James Hartley, Routledge.
-- Writing Scientific Manuscripts A Guide for Undergraduates, (2005). Journal of Young Investigators, www.jyi.org
-- Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (2000). Robert A. Day, (Çev. G. Aşkar Altay), Tübitak Yayınları.
-- Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing, (2007). Natilene Bowker, Massey University, Student Learning Development Services.
-- Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (APA Yazım Kılavuzu ve APA Yazım Kuralları), (2009). Cenk Pamay & Z. Gökay Üstün, Kaknüs Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, araştırma-inceleme yoluyla öğrenme, küçük grup çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tartışma, sunumlar ve diğer değerlendirmelerin tümü bireysel olarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel: 0 232 420 4882-12407
E-mail: isikhan.ugurel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse katılım/ Yüz yüze etkileşim 14 3 42
Uygulama 0 0 0
Diğer kısa sınavlara hazırlık 0 0 0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 4 56
Vize sınavına hazırlık 8 1 8
Final sınavına hazırlık 10 1 10
Ödev hazırlama 5 4 20
Sunum hazırlama 4 3 12
Diğer (Proje) 50 1 50
Final Sınavı 3 1 3
Vize Sınavı 2 1 2
Diğer kısa sınav vb. 5 1 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 208

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15225
ÖK.25325
ÖK.34325
ÖK.45325
ÖK.553252