DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİNDE SON ARAŞTIRMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5001 MATEMATİK EĞİTİMİNDE SON ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HASİBE SEVGİ MORALI

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel araştırmaları tanımak ve bilimsel bir araştırma yapabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Araştırma yöntemlerini tanıma.
2   2. Matematik eğitiminde son 35 yılda yapılmış araştırma sonuçları hakkında bilgi edinebilme.
3   3. Son 35 yıllık süreçte kullanılan yöntemleri, teorik yaklaşımları, sorulan soru türlerindeki değişiklikleri tanıma.
4   4. Elde edilen sonuçlar açısından araştırmanın yapısında meydana gelen değişiklikleri tanıma.
5   5. Yapılan bir araştırmayı değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik eğitiminde yapılmış çalışmaların araştırılması
2 Matematik eğitiminde yapılmış çalışmaların matematik programına ve matematik öğretme-öğrenmeye etkilerinin incelenmesi
3 Matematik eğitiminde son 35 yılda yapılmış araştırmaların yöntemlerinin incelenmesi
4 Son 35 yılda yapılmış araştırmaların sonuçlarının ve ürünlerinin tartışılması
5 Bu periyotta yapılan araştırmaların yapılarında meydana gelen değişimlerin tarihsel açıdan incelenmesi
6 Bilişsel psikolojideki gelişmelere dayalı öğrenme kuramlarının matematik eğitimine yansımalarının irdelenmesi(Piaget, Bruner, Dewey Vygotsky vd).
7 Ara Sınav
8 Yapılandırmacı (Constructivist) öğrenme yaklaşımının incelenmesi (Radikal, sosyal, bilişsel yapılandırmacılık türleri ve uygulama alanları)
9 Yapılandırmacı (Constructivist) öğrenme yaklaşımının matematik eğitimine yansımalarının incelenmesi.
10 Matematik eğitiminde kavramsal öğrenme yaklaşımının incelenmesi
11 Kavramsal öğrenme yaklaşımına dayalı öğretimin lisans düzeyinde pilot uygulamasının yapılması
12 Procept Theory nin irdelenmesi
13 Bu teori çerçevesinde bir matematik kavramına yönelik uygulama çalışmasının yapılması
14 Uygulama sonuçlarının tartışılması
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Matematik eğitimi dergileri ve kitapları, bu alanda yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

: Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Yöntemler, Araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse %70 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sevgi.morali@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Sunum Hazırlama 2 20 40
Ödev Hazırlama 2 30 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 198

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.153322
ÖK.253322
ÖK.353322
ÖK.453322
ÖK.553322