DERS ADI

: FONKSİYONEL ANALİZ DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5032 FONKSİYONEL ANALİZ DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ADEM ÇELİK

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Fonksiyonel Analiz Dersi Öğretim Yöntem ve Yaklaşımlarını Tanımak ve Uygulama Yapabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fonksiyonel analiz dersindeki kavramlara yönelik farklı öğrenme yöntemleri ve yaklaşımları hakkında yapılmış çalışmalardan da yararlanarak bilgi edinme
2   Fonksiyonel analiz öğrenme ortamlarını tanıma
3   Söz konusu öğrenme ortamında kullanılabilecek farklı öğrenme araçlarını tanıma
4   Fonksiyonel analiz öğrenme ortamında kullanılabilecek araçları aktif olarak kullanabilme
5   Tasarladığı öğrenme ortamını değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fonksiyonel Analiz öğretiminde temel kavramların tartışılması
2 Fonksiyonel Analizdeki kavramların oluşturulmasına yönelik alan yazın taraması
3 Fonksiyonel Analizdeki kavramların oluşturulmasına yönelik alan yazındaki yaklaşımların araştırılması
4 Fonksiyonel Analizdeki kavramların oluşturulmasına yönelik alan yazın yaklaşımların birbiriyle karşılaştırılması
5 Fonksiyonel Analizdeki kavramların oluşturulmasına yönelik alan yazın yaklaşımların farklı yönlerin ortaya çıkarılması
6 Fonksiyonel Analiz öğretimi için tasarlanmış öğrenme ortamlarının araştırılması
7 Fonksiyonel Analiz öğretimi için tasarlanmış öğrenme ortamlarının araştırılması
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik farklı yaklaşımların ortaya konması
10 Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması
11 Fonksiyonel Analiz öğretimindeki kavramların oluşturulmasına yönelik ortaya konan yaklaşımların ve tasarlanan öğrenme ortamının sunumu
12 Yaklaşımların ve tasarlanan öğrenme ortamının lisans Fonksiyonel Analiz dersi kapsamında pilot uygulamasının yapılması
13 Pilot uygulama sürecinin devamı ve sonuçlarının raporlaştırılması
14 Pilot uygulama sonuçlarının tartışılması
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Fonksiyonel Analiz Kitapları, Matematik Eğitimi Dergileri, Matematik Eğitimi İle İlgili Kitaplar, Bu alanda Yapılmış Çalışmalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Düz anlatım, soru-cevap, grup çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

adem.celik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 25 50
Sunum Hazırlama 2 15 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15443
ÖK.2332
ÖK.32233
ÖK.42233
ÖK.5333