DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT VE İSPATLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5030 MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT VE İSPATLAMA SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT IŞIKHAN UĞUREL

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik eğitimi literatüründe ispat ve ispatlamanın ne denli önemli ve geniş bir çalışma alanı olduğunu kavratmak. Katılımcıların ispat, ispatlama ve ispat öğretimine dair belirli bir kuramsal zemine dayalı olarak kişisel görüş ve anlayış geliştirmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İspatın matematik, matematik tarihi ve matematik felsefesi açısından sahip olduğu anlamları kavrama ve bu anlamsal çeşitliliği algılayabilme
2   Matematik eğitimi alanında ispat ve ispatlamaya yüklenen anlamları kavrama. Temel terminoloji altında farklı araştırma perspektiflerinden konuyla ilgili yorum ve düşünce geliştirebilme
3   Öğretim programları ve (ulusal ve uluslararası) öğretimsel standartlar çerçevesinde ispatın ve ispatlamanın yerini ve önemini kavrama.
4   Farklı kademelerdeki öğrencilerin (örn 6-8., 9-12. sınıflar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin) ispata ve ispat yapamaya yönelik yaşadıkları sorunlar/ güçlükler hakkında bilgi edinme ve giderilmesine yönelik düşünce geliştirebilme.
5   Geleneksel ve alternatif ispat yapma yöntemlerini/ yaklaşımlarını/ araçlarını kavrama, örnekleme ve değerlendirebilme.
6   Günümüz matematik eğitimi anlayışı kapsamında ispat öğretimine yönelik bir bakış oluşturma ve bu bakış altında öğretimsel uygulamalar geliştirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bazı temel kavramlar ve aralarındaki ilişkiler - Önerme, aksiyom, postulat, teorem, ispat, genelleme, soyutlama, örnekleme, çürütme, doğrulama, aksiyomatik sistem, vb
2 İspat Nedir Ne Değildir - Tarihi ve felsefi açıdan ispat ve ispatlamaya bakış
3 - Matematik ve matematik eğitiminde ispatın yeri ve önemi - Matematik Dersleri Öğretim Programları ve uluslar arası standartlar perspektifinden ispat ve ispatlamaya bakış
4 - Bir ispat nasıl okunur Nasıl oluşturulur Uygulamalar-I
5 - Bir İspat nasıl okunur Nasıl oluşturulur Uygulamalar-II
6 İspat yapma yöntemleri ve uygulamalar-I
7 İspat yapma yöntemleri ve uygulamalar-II
8 Ara Sınav
9 İspat yapmada yaşanan zorluklar, problemler ve nedenleri
10 İspat yapma yaklaşımları, kategorileri, şemaları (Proof Schemes)
11 İspat yapma yaklaşımları, kategorileri, şemaları
12 İspata ve ispatlamaya yönelik alternatif yaklaşımlar Sözsüz ispat
13 Çift sütun ispat
14 İspatlama sürecinde kavrama testlerinden yararlanma
15 Katılımcıların konu alanındaki araştırmalarına dayalı sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

--Advanced Mathematical Tkinking, (Ed.) David Tall, Kluwer Academic Publishers.
--Teaching and Learning Proof Across The Grades A K16 Perspectives, (Eds.) Despine A. Stylianou, Maria L. Blanton, Eric J. Knuth, Routledge.
--Explanation and Proof in Mathematics, Philosophical and Educational Perspectives (Eds.) Gila Hanna, H. Niels Jahnke, Helmut Pulte, Springer.
--Matematikçi Gibi Düşünmek, Kevin Houston, (Çev.) Mehmet Terziler, Tahsin Öner, Palme Yayıncılık.
--Proof and Knowledge in Mathematics, (Ed.) Michale Detlefsen, Routledge.
--Proceedings of the ICMI Study 19 Conference (2009): Proof and Proving in Mathematics Education Vol 1-2.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, problem çözme yoluyla öğrenme, araştırma-inceleme yoluyla öğrenme, küçük grup çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tartışma, sunumlar ve diğer değerlendirmelerin tümü bireysel olarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel: 0 232 420 4882-12407
E-mail: isikhan.ugurel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse katılım/ Yüz yüze etkileşim 14 3 42
Uygulama 0 0 0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Vize sınavına hazırlık 10 1 10
Final sınavına hazırlık 10 1 10
Diğer kısa sınavlara hazırlık 5 4 20
Ödev hazırlama 5 4 20
Sunum hazırlama 5 3 15
Diğer (Proje) 70 1 70
Final Sınavı 3 1 3
Vize Sınavı 2 1 2
Diğer kısa sınav vb. 5 1 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1422
ÖK.242
ÖK.342
ÖK.442424
ÖK.544524435
ÖK.6443335