DERS ADI

: ÖLÇEK GELİŞTİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5028 ÖLÇEK GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYTEN ERDURAN

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Matematik eğitimde kullanılabilecek ölçek geliştirebilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ölçme ile ilgili temel kavramları bilme.
2   Ölçek türlerini bilme.
3   Ölçek geliştirmede temel ilkeleri uygulayabilme.
4   Ölçek geliştirmede gerekli analizleri yapabilme.
5   Literatürde konu ile ilgili araştırma yapabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ölçme ve ölçme gereksinimi, ölçme ile ilgili temel kavramlar
2 Ölçek türleri
3 Literatürde yer alan ölçek türlerinin incelenmesi
4 Ölçmede güvenirlilik ve etkileyen faktörler
5 Ölçmede geçerlilik ve etkileyen faktörler
6 Tutumların ölçülmesi, tutumu oluşturan temel öğeler, tutumların oluşması
7 Tutum ölçme yaklaşımları
8 Arasınav
9 Tutum ölçme yaklaşımları
10 Ölçülecek özelliğin belirlenmesi/ tanımlanması
11 Denemelik tutum ifadelerinin oluşturulması ve deneme ölçeğinin düzenlenmesi, pilot çalışma
12 Deneme/pilot uygulamasından elde edilen verilerin analizi ve madde analizleri
13 Ölçeğin psikometrik özellikleri
14 Güvenirlik ve geçerlik analizleri
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tavşancıl, Ezel. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayten.ceylan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 40 80
Sunum Hazırlama 2 20 40
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15323
ÖK.25323
ÖK.3523
ÖK.45523
ÖK.5523