DERS ADI

: MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRENME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5025 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT IŞIKHAN UĞUREL

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı günümüz matematik öğretim anlayışı ve öğretim programları çerçevesinde öğrenme etkinliklerinin yapısını, çeşitlerini, rollerini tanıma, örneklerini sınıflandırabilme ve geliştirebilme becerisini kazandırmak. Ayrıca katılımcılara araştırma literatüründen öğrenme etkinliklerine yönelik var olan perspektifleri kavratarak ortaöğretim düzeyine uygun nitelikli örnekler geliştirebilmelerini sağlamak bir diğer amaçtır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etkinlik kavramına (hem task hem de activity anlamında) yüklenen anlamları ve temel rolleri kavrama
2   Etkinlik merkezli öğretim anlayışını ve bu anlayışın temel prensiplerini kavrama
3   Öğrenme etkinliklerine yönelik var olan perspektifleri bilme ve onları karşılaştırabilme
4   Öğrenme etkinliklerine yönelik örnekleri kavrama, onları sınıflandırabilme ve her sınıfa ait karakteristik özellikleri kavrama ve açıklayabilme.
5   Ortaöğretim matematik ve geometri konularına yönelik özgün öğrenme etkinlikleri geliştirebilme
6   Öğrenme etkinliklerine yönelik araştırma yapabilme ve elde edilen sonuçları sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etkinlik ve Task kavramlarına yüklenen anlamlar ve aralarındaki ilişkiler
2 Ülkemizdeki matematik öğretim programlarında yer alan etkinliklerin incelenmesi ve özelliklerinin analizi
3 Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımı ve bu alanın temel felsefesi.
4 Task a yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
5 Task a yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
6 Task a yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
7 Bir task ta bulunması gereken temel özellikler ve task tasarım ilkeleri
8 Ara Sınav
9 Task örnekleri geliştirme çalışmaları. Bunların uygulanması ve değerlendirilmesi.
10 Task örnekleri geliştirme çalışmaları. Bunların uygulanması ve değerlendirilmesi.
11 Öğrenme etkinliklerine yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
12 Öğrenme etkinliklerine yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
13 Öğrenme etkinliklerine yönelik literatürdeki sınıflandırmalara bakış ve kavramsal tartışma
14 Etkinlik örnekleri geliştirme çalışmaları. Bunların uygulanması ve değerlendirilmesi.
15 Etkinlik örnekleri geliştirme çalışmaları. Bunların uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

--Designing and Using Mathematical Tasks, (2006) John Mason, Sue Johnston-Wilder, Targuin.
--Authentic Learning Avtivities in Middle School Mathematics (2000), Rosemary Tanner, Brendan Kelly Publishing.
--Analyzing Mathemaical Tasks: A Catalyst for Change , (2005). Fran Arbaugh & Catherine A. Brown, Journal of Mathematics Teacher Education, 8, 449-536.
--Instructional Tasks and The Development of Students Capacity to Think and Reason , (1996). Mary K. Stein & Suzanne Lane, Educational Research and Evaluation, v.2, n.1, 50-80.
--The Impact of Task-based Professional Development on Teachers Practices and Beliefs: A Design Research
Study (2007). Malcolm Swam, Journal of Mathematics Teacher Education, 10: 217-237.
--Matematiksel Öğrenme Etkinlikleri Üzerine Bir Tartışma ve Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi, (2010). Işıkhan Uğurel & Esra Bukova-Güzel, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 333-347.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, örnek olay yöntemi, araştırma-inceleme yoluyla öğrenme, küçük grup çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tartışma, sunumlar ve diğer değerlendirmelerin tümü bireysel olarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel: 0 232 420 4882-12407
E-mail: isikhan.ugurel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse katılım/ Yüz yüze etkileşim 14 4 56
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Vize sınavına hazırlık 8 1 8
Final sınavına hazırlık 15 1 15
Diğer kısa sınavlara hazırlık 5 4 20
Ödev hazırlama 5 4 20
Sunum hazırlama 5 3 15
Diğer (Proje) 70 1 70
Final Sınavı 3 1 3
Vize Sınavı 2 1 2
Diğer kısa sınav vb. 5 1 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 256

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.2553334
ÖK.35522
ÖK.45532333
ÖK.5553335
ÖK.6554235