DERS ADI

: UZMANLIK ALANI DERSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FMM 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYTEN ERDURAN

Dersi Alan Birimler

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini problem çözme becerileriyle birleştirerek yapacakları tezlerde akademik ve bilimsel ortama katkı sağlayabilecekleri tez konusu ve yöntembilim konusunda gelişim sağlamalarına katkıda bulunmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler bir tezde bulunması gereken genel özellikleri tanır.
2   Akademik düşünme becerilerini içselleştirir.
3   Bilimsel araştırma sürecini açıklar.
4   Konusuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları izler.
5   Yaptığı araştırmaya dayalı bir bilimsel raporu istendik format ile hazırlar.
6   Gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çalışma alanına giriş ve çalışma alanının önemi
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
15 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün,Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Koehler, M. J. & Mishra, P., (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. J. Educational Computing Research, 32(2),131 152.

Koehler, M. J. & Mishra, P.(2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6),1017 1054.

Koehler, M. J. & Mishra, P. (2009). What is Technological Pedagogical Content Knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayten.ceylan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek olay çalışması 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1322235
ÖK.2223323
ÖK.3333
ÖK.433333
ÖK.532
ÖK.653