DERS ADI

: UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5019 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Farklı yapılar üzerinde oluşan yeryüzü şekillerinin tanıtılması. Jeoloji ve litoloji ile şekillenme arasındaki ilişkilerin analizini yapabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yapısal jeomorfolojiye ilişkin kavram bilgisini öğrenebilme.
2   Kayaları tanıyabilme.
3   Yapı ve litolojinin jeomorfolojik etkilerini algılayabilme.
4   Farklı yapılar üzerinde gelişen topoğrafya şekillerini fark edebilme.
5   Arazi çalışmalarında teorik bilgileri kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Jeomorfolojinin tanımı ve konusu
2 Araştırma yöntemleri
3 Litolojinin jeomorfolojik etkileri
4 Katılaşım kayaları ve üzerinde gelişen yüzey şekilleri
5 Sedimanter kayaları ve üzerinde gelişen yüzey şekilleri
6 Metamorfizma ve metamorfik kayalar üzerinde gelişen yüzey şekilleri
7 Çeşitli kayaların bağıl yaş tayini
8 Ara Sınav
9 Yatay yapı üzerinde flüvyal şekillerin gelişmesi
10 Monoklinal yapı üzerinde flüvyal şekillerin gelişmesi
11 Kıvrımlı yapı üzerinde flüvyal şekillerin gelişmi
12 Faylı yapılar üzerinde flüvyal şekillerin gelişimi
13 Diskordant örtülü yapılar üzerinde flüvyal şekillerin gelişimi
14 Jeomorfolojik evrim ve karışıklıklar
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Erinç, S., Jeomorfoloji I , Der Yayınları,
Erinç, S., Jeomorfoloji II , Der Yayınları,
Atalay,İ., Türkiye Jeomorfolojisine Giriş , Ege Üni. Yayınları, 1982.
Kurter,A., Hoşgören, M.Y., Jeomorfoloji Tatbikatı , İ.Ü.Yay., 1975.
Sungur, K.A., Kayalar ve Ayrışma , İ.Ü.Yay.,1979.
Yalçınlar, İ., Strüktüral Jeomorfoloji , İ.Ü.Yay., 1985.
Tricart, j., Principes et methodes de la Geomorphologie , Paris, 1965

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Soru Cevap, Örneklendirme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ismail.buldan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Ödev Hazırlama 1 35 35
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.1452
ÖK.25
ÖK.354
ÖK.45
ÖK.544