DERS ADI

: TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5013 TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT NEVZAT GÜMÜŞ

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Türkiye nin demografik özelliklerinin ve demografik değişimin öğretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dersi alan herhangi bir öğrenci, Türkiye nin demografik özelliklerini anlatabilir
2   Dersi alan herhangi bir öğrenci, Demografik özelliklerin tarihsel süreç içerisindeki değişimini anlatabilir
3   Dersi alan herhangi bir öğrenci, Kentleşmenin demografik yapıdaki yarattığı değişimleri kavrayabilir
4   Dersi alan herhangi bir öğrenci, Bu değişimlerin Türkiye nin sosyo-ekonomik özellikleri üzerindeki etkilerini yorumlayabilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye nin demografik tarihi
2 Türkiye de nüfus sayımları
3 Türkiye de nüfus artışı
4 Türkiye de doğum, ölüm ve göçler
5 Türkiye de nüfus politikaları
6 Türkiye de nüfusun cinsiyet özellikleri
7 Türkiye de nüfusun yaş durumu ve yaş grupları
8 ARA SINAV
9 Türkiye de aile ve aile büyüklüğü
10 Türkiye de aktif nüfus
11 Türkiye de çalışan nüfus
12 Türkiye de çalışan nüfusun sektörel dağılımı
13 Türkiye de çalışmayan nüfus
14 Türkiye de kırsal ve kentsel nüfus
15 Tartışma
16 FINAL SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ABADAN-UNAT N. (2002). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Y, İst.
Anonim (1978). Türkiye de Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları 1973 Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Yayınları D-25, An.
ATAUZ Akın (Proje Koordinatörü) (2003). Türkiye nin Nüfus ve Kalkınma Yazını: Eleştirel Bir Değerlendirme, Türkiye Bilimler Akademisi Rap. Sayı 3,An.
BEHAR Cem (Proje Koordinatörü)(1998). Türkiye nin Fırsat Penceresi Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, TUSİAD Yayın No: Tusiad-T/99-1-251, An.
GÜVENÇ B. (1976). Sosyal ve Kültürel Değişme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları D-21, An.
SHORTER F.C. and GÜVENÇ B (Editors) (1969). Turkish Demography: Proceedings of A Conference, Ha. Un. Pub. No: 7, An.
SHORTER Frederic C. and MACURA Miroslav (1983). Türkiye de Nüfus Artışı (1935-1975) Doğurganlık ve Ölümlülük Eğilimleri, Yurt Yayınları 7, Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konferans, ilgili metin okuma, öğrenci sunumu, problem çözümü

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Nevzat Gümüş
Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 35150 Buca - İzmir
Tel: + 90 232 3012136 Fax: 00 90 232 4204895 GSM: 90 533 576 50 54
e-mail: nevzat.gumus@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı, 10.30-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 7 3 21
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 1 10 10
Sunum hazırlama 1 4 4
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.155
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.44