DERS ADI

: TOPOKLİMATOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5018 TOPOKLİMATOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HASAN ÇUKUR

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İklim elemanlarını değerlendirerek; doğal ortamdaki mikro-klima alanları ve bunlar içerisindeki litolojik, hidrografik, jeomorfofolojik ve örtü özellikleri ile insan faaliyetlerinin çeşitliliğinden kaynaklanan farklılıkları tespit edip inceleyebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   iklim elemanları analiz edilerek mikro-klima alanları ayırt edebilir
2   İstatistikî yöntemlerle elde ettiği sonuçları haritalayabilir
3   İstatistikî sonuçları ve haritaları yorumlayabilir
4   Belli yöntemlerle mikro-klima alanlarını ortaya koyabilir
5   Kent iklimi, sıcaklık adaları, sinoptik haritalar ve iklim değişimleri konusunu bilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Zonobiyom, mikro-klima, topoklimatoloji kavramları
2 Ortam şartlarını belirleyen doğal ve beşeri unsurlar
3 Klimatolojik veri özellikleri ve metodoloji
4 Basınç ve Rüzgârlar/Hâkim rüzgâr yönü
5 Sıcaklık ve sıcaklık ile ilgili veriler
6 Sıcaklık verilerinin haritalanması
7 Ara Sınav
8 Lapse-Rate yöntemine göre harita yapımı
9 Sonbahar ilk-donlar, ilkbahar son-donların belirlenmesi
10 Donlu günlerin ortam üzerindeki etkileri
11 Kır-kent arasındaki sıcaklık farklılıkları
12 Kuru/sulu tarım alanlarındaki sıcaklık-nem farklılıkları
13 Kent-ısı adaları, kent yerleşim dokusunun etkileri
14 Enerji tüketimi/enerji tasarrufu, enerji üretim kaynaklarının ortam üzerideki etkileri
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Atalay İ., Uygulamalı KlimatolojiErinç S., Klimatoloji ve Metodları
Çukur H., ve Diğ., Fluctiation of daily precipitation and environmental effects in the Aegean Subregion, 5 th. Turkey Romanian Geographical Academic Seminar.
Çukur H., ve Buldan İ., The effect of morphoclimatic factors on olive production in Edremit Gulf (4 th. Turkey Romanian Geographical Academic Seminar)
Çukur H., Daily Precipitation Variations of Selected Meteorological Stations in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences
Dönmez Y., Umumi Klimatoloji ve iklim çalışmaları
Koçman A., Ege Ovalarının iklimi
MASATOSHI, M. Y., Climate in a small area ( an introduction to local meteorology), University of Tokyo pres, 1975, Tokyo Japan

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hasan.cukur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 4 10 40
Sunum Hazırlama 3 10 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 10 40
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 173

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.1444
ÖK.2
ÖK.3553
ÖK.4553
ÖK.5453